Portfolio Martin Dubbeling


21 januari 2024
Vijfentwintig jaar Nationaal Pakket Duurzame Stede(n)bouw

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden (1999) dat het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw – stedenbouw toen nog zonder “n” geschreven – is uitgebracht. Dit lijvige boekwerk is een gestructureerde bundeling van de kennis en ervaring die toen op het terrein van duurzame stedenbouw voorhanden was. Het pakket is bedoeld als hulpmiddel bij de ontwikkeling […]


28 januari 2023
Vijfentwintig jaar waardevol wonen en werken in Culemborg

Vandaag vijfentwintig jaar geleden, in 1998, heb ik voor de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A. het Programma van eisen en aansluitend het bestemmingsplan voor de duurzame woonwijk Lanxmeer opgeleverd. Het was het resultaat van een intensief traject dat we nu gebiedsontwikkeling noemen. Een kwart eeuw geleden bestond dit begrip nog niet, maar dat deden (en […]


14 december 2022
Dagblad Trouw beschrijft DRU Industriepark

DRU Industriepark is een transformatieopgave waaraan ik zo’n 18 jaar heb mogen werken. Dit begon in 1997 met eerste studies en verkenningen. Destijds was de DRU fabriek nog volop in bedrijf. In opdracht van de toenmalige gemeente Gendringen heb ik het gemeentebestuur mogen adviseren over de gebiedsontwikkeling, de geleidelijk transformatie en herontwikkeling van het gebied. […]


14 februari 2022
Gulden Feniks 2021 voor DRU Industriepark

De Renovatie Maastunnel in Rotterdam, het Fort van Hoofddorp en DRU Industriepark in Ulft zijn de winnaars van NRP Gulden Feniks 2021. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra maakte dit samen met Bart Krol, voorzitter van NRP. NRP Gulden Feniks, de prijs voor inspirerende en vernieuwende renovatie- en transformatieprojecten, bewijst ook dit jaar weer dat vernieuwende, inspirerende projecten alleen mogelijk […]


28 december 2021
Keynotes en publicaties in 2020 en 2021

Gedurende de coronajaren 2020 en 2021 vonden er nauwelijks persoonlijke ontmoetingen en bijeenkomsten plaats. Toch staan mij deze jaren bij als een buitengewoon productieve en vernieuwende perioden. We vonden al werkend en uitproberend uit om hoe het is om virtueel samen te werken, te vergaderen, congressen en workshops te organiseren. Het werk ging gewoon door. De […]


11 november 2021
State of the Profession, 17th ISOCARP President

Het is een goed gebruik dat de voorzitter van ISOCARP aan het einde van haar of zijn termijn terugblikt op haar of zijn ervaringen in het bestuur en filosofeert over de positie van ruimtelijke planners. Bij mijn afscheid heb ik onafgebroken tien jaar in het bestuur van (de vereniging) ISOCARP gezeten. Eerst twee keer een […]


7 december 2020
Tien jaar 'Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw'

Het is vandaag 10 jaar geleden dat de tweede uitgave van het Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw ‘The Next Step’ is uitgegeven in een oplage van ruim 3.500 boeken. Het voorbeeldenboek is het werk van de BNSP/NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en is uitgeven door Uitgeverij Blauwdruk. Het boek beschrijft, na twee inleidende essays en de weergave […]


11 november 2020
'Rebuilding Delfzijl', de Groningse versterkingsopgave

Tussen 2018 en 2023 was ik als stedenbouwkundige bij de gemeente Eemsdelta werkzaam in de ingrijpende herstel- en transformatieopgaven die noodzakelijk zijn door aardbevingsschade in Groningen. Als ruimtelijk strateeg en stedenbouwkundig ontwerper was ik betrokken was bij ontwerpopgaven voor vele honderden woningen, scholen en zorginstellingen in en rondom Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Dit is een […]


28 december 2019
Publicaties, keynotes en onderwijs in 2018 en 2019

De publicaties, keynotes en onderwijsactiviteiten in 2018 en 2019 stonden in het teken van de eerste twee jaar van mijn voorzitterschap van ISOCARP. De lezingen op de universiteiten in Wuhan, Suzhou, Ningbo en Salzburg liepen samen op met mijn keynotes en presentaties op congressen in China en Wenen. Hoogtepunten waren het bereiden van de ISOCARP Young […]


31 december 2018
Visie op Ruimte 2013-2018

Als zelfstandige werk ik onder de bedrijfsnamen ‘Visie op Ruimte’ in Nederland en ‘Connecting Cities’ in het buitenland. Deze activiteiten staan nu op een laag pitje. Ik was eindverantwoordelijk voor de advies-, ontwerp- en onderzoekstrajecten voor provincies, steden en marktpartijen in Europa en Azië. Verder heb ik als gastdocent lesgegeven en ontwerp weken georganiseerd op universiteiten […]


10 oktober 2018
Publicatie 'Dashboard voor stedelijke regio's'

In 2018 publiceerde ik samen met Peter van de Laak, Jan Goedman en Pieter Leroy het boekje ‘Dashboard voor stedelijke regio’s, kompas voor duurzame ontwikkeling’. Hiervan heb ik met name het afsluitende hoofdstuk voor mijn rekening genomen. Waarom schreven we dit boek? Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Energietransitie en klimaatadaptatie leiden tot nieuwe ruimtelijke […]


24 september 2018
Workshop 'Samen Maken wij Nieuw Kristiansand'

Van 24 tot en met 29 September 2018 heb ik samen met prof. Zeynep Enlil de ISOCARP Young Planning Professionals (YPP) Workshop “Cool Planning in New Kristiansand” mogen begeleiden. Het betrof een groep van 20 jonge planners en ontwerpers uit vier continenten en 15 landen die op uitnodiging van de (heringedeelde) gemeente Kristansand (Noorwegen) ideeën […]


29 december 2017
Publicaties, onderwijs en keynotes in 2016-2017

De jaren 2016 en 2017 kenmerkten zich door veel workshops, gastcolleges, uitwisselingen in het Midden-Oosten, Afrika en China en door de memorable ISOCARP congressen in Durban en Portland. Daarnaast regende het uitnodigingen voor workshops, gastcolleges, uitwisselingen met Chinese steden en universiteiten en voor keynotes en bijdragen aan congressen in Europa en China. Voor mij waren de […]


17 november 2017
New Airport, Next City, Smart Bodø, Noorwegen

Een van mijn meest dierbare projecten is de UPAT workshop die ik in de zomer van 2017 heb mogen organiseren in de Noorse stad Bodø. Het betrof een bijzondere opgave in de Noorse poolcirkel. De Noorse stad Bodø is gebouwd naast een belangrijke en gecombineerde luchtmachtbasis en een drukke regionale burgerluchthaven. In de komende 10 […]


29 oktober 2017
Prijs voor groenblauwe strategie in Ningbo, China

In 2015 ben ik door de Ningbo Urban Planning Bureau and Design Institute en de Ningbo Urban Planning Bureau gevraagd om een team met Nederlandse experts en ontwerpers samen te stellen voor een bijzondere opgave: het maken van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de Xiaojia River District. Dit is een landelijk en waterrijk gebied gelegen tussen […]


11 juni 2017
Derde Sino-Dutch Planning Week, Nanjing University

Op uitnodiging van prof. Hongyang Wang van de School of Architecture and Urban Planning van de Universiteit van Nanjing, heb ik tussen 22 en 26 Mei 2017 de derde Sino-Dutch Planning Week “Return to the City” met 40 master studenten urban planning and urban design mogen leiden. Ik werd hierin bijgestaan door een team van internationale […]


20 mei 2017
Klein Plaspoelpolder, Leidschendam-Voorburg

In het voorjaar van 2017 heb ik in opdracht van Boele & van Eesteren een gebiedsanalyse en gebiedsvisie opgesteld voor het duurzame en samenhangende transformeren van de locatie Klein Plaspoelpolder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het betreft een locatie met deels getransformeerd en deels verouderd en leegstaand vastgoed. Daarnaast was de locatie beeld voor het ontsluiten van […]


16 augustus 2016
Artikel over de 'Next Economy, Next City'

De Nederlandse traditie van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning heeft onder vakgenoten in het buitenland een buitengewoon positieve reputatie. De redactie van Collage, het Zwitserse vakblad voor planning, milieu en stedenbouw, heeft mij benaderd om een bijdrage te leveren over de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning in Nederland. In het artikel reflecteer ik op ‘Het Jaar […]


16 juni 2016
Succes of falen van de stad steeds dichter bij elkaar

Interview voor Rabobank Highlights, ‘Handpicked essentials for today’s leaders’ door Herman Kleintjes. Wil je enigszins meetellen als stad, dan is dat tegenwoordig hard werken. Het is vinger aan de pols houden, niet verouderen, faciliteren en promoten. Geluk is een factor, maar in deze tijden is geluk alleen niet meer genoeg.


11 juni 2016
Tweede Sino-Dutch Planning Week, Nanjing University

In Mei 2016 en op uitnodiging van prof. Hongyang Wang van de School of Architecture and Urban Planning van de universiteit van Nanjing, mocht ik de tweede van drie Sino-Dutch Planning Weeks leiden met 50 master student in urban planning en urban design. Dit jaar was het thema “New Economy, New City, New Village” en […]


30 december 2015
Publicaties, keynotes en onderwijs in 2014-2015

In de jaren 2014 en 2015 heb ik gewerkt aan een bijzondere mix van projecten in Nederland, China en voor workshops en publicaties voor de Verenigde Naties (UN-HABITAT en UNDP) op de West Bank en Gaza en van lezingen, keynotes en onderwijs activiteiten op congressen en universiteiten. De projecten en internationale workshops vonden plaats in […]


4 november 2015
DRU Industriepark in boek over Duurzame Landschapsarchitectuur

De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld. Het gaat om actuele thema’s […]


15 augustus 2015
International Design Summer School, Wuhan University

In 2015 was ik coördinator van de International Design Summer School (Sino-US-Dutch Planning Weeks) aan de School of Urban Design, aan de Wuhan University. Aan deze International Design Summer School namen 52 master student mee van zes universiteiten: Wuhan University, South China University of Technology, Shenzhen University, Xi’An University of Architecture and Technology, State University of New […]


11 juli 2015
Eerste Sino-Dutch Planning Week, Nanjing University

Op uitnodiging van prof. Hongyang Wang van de School of Urban Design van de universiteit van Nanjing gaf ik tussen 25 mei en 3 juni 2015 leiding aan de eerste van drie Sino-Dutch Planning Weeks voor 40 bachelor en master studenten urban planning en urban design. Het team van ervaren ontwerpers en docenten betond uit stedenbouwkundigen […]


15 januari 2015
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Singapore

Larry Ng Lye Hock, directeur van de Singapore Urban Redevelopment Authority en de World Cities Summit, heeft op 28 januari in Pakhuis de Zwijger een gastlezing gegeven. Martin Dubbeling, van Connecting Cities en ISOCARP, stelde Larry Ng voor aan het gehoor 60 deelnemers die op deze lezing waren afgekomen. Na de lezing volgde tal van […]


15 januari 2015
Reflectie op de stedelijke ontwikkeling van Vladivostok

Het Russische Instituut voor Stedelijke Ontwikkeling is een vooraanstaand wetenschappelijk onderzoeks- en projectbureau dat is gevestigd in Sint-Petersburg. Deze organisatie heeft mij uitgenodigd om deel te nemen als een van de internationale experts aan een online workshop over de door hen opgestelde scenario’s in de stedelijke ontwikkelingsstrategie van Vladivostok, een stad in het verre oosten […]


4 november 2014
Interview '50 jaar ISOCARP, Planning without Borders'

Eind 2014 ben ik geïnterviewd door Scape Magazine over aanstaande jubileum van ISOCARP, The International Society of City and Regional Planners. In 2015 zou ISOCARP haar 50 jarig bestaan vieren met een groots en meeslepend congres in Rotterdam onder de ronkende titel ‘Cities Can Save The World – Let’s Reinvent Planning’. Dit artikel beschrijft het […]


14 oktober 2014
Blog 'Gezonde steden en woonwijken'

Ik las vorige week op de www.duurzaamgebouwd.nl de prikkelende expertpost “Gezondheid!” van Harm Valk. Harm slaat de spijker op de kop met zijn observatie dat we als architecten, stedenbouwkundigen en opdrachtgevers, installateurs allemaal letterlijk en figuurlijk, direct en indirect invloed hebben op de gezondheid van bewoners en stedelingen. Om mijn vak als stedenbouwkundige te duiden […]


14 augustus 2014
UPAT workshops West Bank en Gaza voor UN-Habitat

Voor ISOCARP draag ik de verantwoordelijkheid voor de acquisitie en de voorbereidingen van Urban Planning Advisory Team (UPAT) workshops waar dan ook ter wereld. Het doel van een UPAT is om de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van stedelijke planning van de leden van ISOCARP te mobiliseren en in te zetten om steden […]


14 juli 2014
Tien jaar UPAT workshops symposium, ETH Zürich

Vanaf 2004 heeft ISOCARP 22 Urban Planning Advisory Team (UPAT) workshops georganiseerd. Met deze workshops mobiliseert ISOCARP niet alleen de ervaring en expertise van zowel senior als junior planners in verschillende uithoeken en regio’s van de wereld maar gaat samen met lokale deskundigen en partijen uitdagingen aan op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling.


14 juli 2014
Artikel 'Jansen en Janssen in Shantou'

Shantou, 18 oktober 2013. Een zorgvuldig samengestelde Chinees-internationale jury onder voorzitterschap van Martin Dubbeling, een van de bestuursleden van ISOCARP, installeert zich onder massale persbelangstelling. Drie internationale teams schuiven aan met hun masterplan en ontwikkelingsvisie. Onder de toehoorders: de burgemeester van Shantou en zijn schepenen, de directeuren van de Shantou East Coast New Town Investment […]


14 juni 2014
Veranderende markt vraagt om nieuwe bouwvormen

Toekomstvast rendement in de bouwkolom is zonder twijfel een hot issue, vanwege de veranderende eisen die de markt stelt. Reden te meer om in een dialoog te ontdekken hoe duurzame en flexibele panden invulling geven aan enerzijds de rendementswens en anderzijds een immer wisselende toepassing van ruimte. In de Board Room van de Amsterdam RAI […]


14 juni 2014
Artikel 'Hebben jullie een Plan B?'

Chinese steden zijn volop in ontwikkeling. Veel Nederlandse stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn daar actief. Zo ook stedenbouwkundige Martin Dubbeling. Hij schetst een beeld van steden die zich sneller ontwikkelen dan dat stedenbouwkundigen plannen kunnen maken en van een land dat afstevent op een vastgoedcrisis van ongekende omvang. Dat er in de komende 15 jaar in […]


14 juni 2014
Opinie 'Nieuwe uitdagingen voor het ontwerpvak'

Ooit moesten gemeenten wachten tot de stedenbouwkundige tijd voor hen had. Rein Hajema, een gevierd stedenbouwkundige in Noord-Nederland, kreeg midden jaren zeventig telefoon van een burgemeester: of meneer Hajema de gemeente kon adviseren over de stedelijke ontwikkeling. ‘Ik heb nu geen tijd en te weinig medewerkers, belt u alstublieft over een jaar terug’, was Hajema’s […]


14 mei 2014
Advies over het OV knooppunt in Xia-Shan

Het dichtbebouwde centrum van Xia-Shan heeft weinig groen en zeer weinig openbare ruimte dat vrij is van gemotoriseerd verkeer. De straten van Xia-Shan zijn overdag en in de avonduren permanente verkeersopstoppingen. Midden in Xia-Shan ligt een drukbezochte maar vervallen overdekte markt, een outlet van de alom aanwezige textielindustrie in de regio. Het team van Nederlandse […]


14 maart 2014
Advies over het watersysteem van Hua-Yao

Hua-Yao is een dorp met een levendige gemeenschap in de Shan Nan regio. Het dorp ligt in een van de lagere en nattere gebieden van de omgeving. Vlak buiten het dorp liggen landerijen die in de regenperiode amper boven water staan en tot nu toe vrij zijn gebleven van de snel oprukkende verstedelijking in het […]


14 februari 2014
Olympische Winterspelen van 2026 in Nederland?

“Raar idee. Ik weet het. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik het zie zitten. Ik wil een berg. Een echte. In Nederland. Om tegenop te kunnen fietsen en vanaf te kunnen skiën.” Met woorden van die strekking in een quasi serieus artikel in Dagblad De Pers, luidde journalist Thijs Zonneveld een opmerkelijk experiment […]


14 januari 2014
Advies over de reconstructie van Si-He

Si-He is een dorp dat al in de Song Dynastie bekend stond als de woonplaats van de dichter Zhou Dunyi (1017-1073), geroemd van zijn ode aan de lotus. Het dorp heeft van oudsher een zeer nauwe relatie met het stelsel van kreken en rivieren. Gaandeweg is het dorp uitgebreid en met landwegen ontsloten. De snel […]


13 december 2013
Blauwe strategie voor de Shan Nan regio

Connecting Cities heeft samen met een team van overwegend Nederlandse experts in een week tijd een strategie ontwikkeld en aan advies uitgebracht voor de Shan Nan regio. Enkele maanden na het werkbezoek aan de regio is een eerste rapportage opgeleverd. Deze rapportage beschrijft de analyse van de opgave en de strategie voor de Shan Nan […]


21 november 2013
Veranderlocatie Stenen Poort in Houten

In mijn nadagen bij SAB heb ik samen met mijn collega’s Bram, Guido en Krijn gewerkt aan de herontwikkeling van sportpark naar woongebied van de verander locatie Stenen Poort in Houten. We hebben opeenvolgend een ruimtelijke analyse uitgevoerd, stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld en een aantal globale schetsen voor het gebied gemaakt. Deze stappen hebben wij in […]


13 november 2013
Blog 'Wat is gebiedsontwikkeling in het Chinees?' -II-

Er is in China een wereld te winnen als het gaat om integrale stadsplanning. Nederlandse experts, mits avontuurlijk en flexibel ingesteld, kunnen met hun specifieke kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan een meer duurzame stedelijke stadsontwikkeling van Chinese steden en wel op de kerngebieden watermanagement, cultuurtechniek, mobiliteit en landschapsarchitectuur. Begin dit jaar heb […]


13 oktober 2013
Plan voor de historische binnenstad van Shantou

De uitgestrekte oude en vervallen historische binnenstad van Shantou is zeer bijzonder. Shantou was rondom het begin van de vorige eeuw (toen nog Swatow genoemd) een van de eerste open havens van China en er waren veel handelshuizen en consulaten gevestigd. De binnenstad, opgetrokken in een wonderlijke mengeling van Europese en Chinese bouwstijlen is danig […]


13 augustus 2013
Blog 'Wat is gebiedsontwikkeling in het Chinees?' -I-

Dat er in de komende 15 jaar in China voor nog een keer 45 miljoen nieuwe inwoners huizen en steden moeten worden gebouwd, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Dit staat nog los van de vervangingsvraag. De levensstandaard stijgt, tientallen miljoenen goed opgeleide en goedverdienende Chinezen willen groter, hoogwaardiger en vooral gezonder wonen. Ik […]


13 juni 2013
Stedenbouwkundig plan Merletcollege in Cuijk

Connecting Cities heeft in opdracht van de gemeente Cuijk het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan gemaakt voor de nieuwbouw van het Merletcollege. De twee vestigingen van het Merletcollege komen samen op een prachtige plek in Cuijk. De locatie Groenendijkse Kampen biedt vele voordelen. Het ligt nabij het centrum, bij uitgebreide sportfaciliteiten en is goed bereikbaar. […]


13 maart 2013
Workshop over de herontdekking van Shantou

De haven- en industriestad Shantou staat in geen enkele reisgids. Ee uitgestrekte oude en vervallen binnenstad van Shantou is echter zeer de moeite van een bezoek waard. Shantou was aan het begin van de vorige eeuw (toen nog Swatow genoemd) een van de eerste open havens van China en er waren veel handelshuizen en consulaten gevestigd. […]


13 januari 2013
Nederlandse experts in de Shan Nan regio

Connecting Cities heeft een team van overwegend Nederlandse experts samengesteld en in een week tijd een strategie ontwikkeld en aan advies uitgebracht voor de Shan Nan regio. Dit is een omvangrijk landelijk gebied met bijna twee miljoen inwoners ten zuiden van de Chinese havenstad Shantou. De Shan Nan regio heeft veel kenmerken gemeen heeft met […]


30 december 2012
SAB Strategie en Ontwerp 2006-2012

Bij SAB (120 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken en transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Bolsward, Emmen, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Venray, Tiel, Houten, Den Haag en voor de Provincie Utrecht. Tussen 2006 en 2010 was ik teamleider van acht medewerkers bij SAB Strategie en Ontwerp, gericht op […]


26 december 2012
Publicaties, keynotes en onderwijs in 2012-2013

De jaren 2012 en 2013 waren voor mij de omschakeling van werken in Nederland naar werken in het buitenland met projecten, workshops, keynotes en congressen in Italië, Oostenrijk, Belarus, Rusland, Polen, Australië, en China. In 2013 was ik een groot deel van het jaar op reis. De projecten en (internationale) workshops vonden plaats in Nanjing, Hangzhou, Shantou, Rome, […]


12 oktober 2012
Artikel 'Na de olie' in de Blauwe Kamer

Nederland loopt achter in het gebruik van duurzame energie. Hoewel er allerlei technieken voorhanden zijn, ontbreekt het bij de veel ontwerpers, beleidsmakers en consumenten aan het besef dat het roer om moet – en snel. Dat kan alleen door ook ruimtelijk ingrijpende maatregelen te nemen. Een rondgang langs deskundigen: ‘De werkelijke oplossing ligt in de […]


12 juni 2012
Interview 'Klimaat ambities hebben enorme ruimtelijke gevolgen'

Martin Dubbeling is druk bezig met de voorbereidingen van het BNSP-jaarcongres op 8 november 2012 dat in het teken staat van klimaatbeleid en ruimtelijke ontwikkeling. Het BNSP-bestuurslid is daarnaast in internationaal verband actief in de advisering van steden en regio’s: ‘In Rusland en China is veel behoefte aan ondersteuning bij basale processen, deskundigheid, creativiteit.’   […]


28 december 2011
Publicaties, keynotes en onderwijs 2010-2011

In 2010 en 2011 stonden in het teken van de publicatie van de tweede uitgave van het Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw. Veel van de lezingen en artikelen in Nederland stonden in het teken van duurzame stedenbouw en het voorbeeldenboek. Aangezien ook de tweede uitgave van dit voorbeeldenboek tweetalig was, Engels en Nederlands, en mede hierdoor zeer […]


11 februari 2011
Interview over de toekomst van de jaren zestig wijken

De ene woonwijk is de andere niet. Er zijn grote verschillen tussen woonwijken uit de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en aansluitend de Vinex-woonwijken uit de vorige eeuw. De verschillen zijn weliswaar niet zo scherp te duiden als de verschillen in personenauto’s en popmuziek uit de laatste helft van die eeuw, maar stedenbouwkundigen hebben daar […]


10 oktober 2010
Interview 'Een zorgvuldige transformatie van het bestaande'

Hij geldt in Nederland als een vernieuwer, die al vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling inzag. Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden, getuige het succes van de – onlangs flink geactualiseerde – publicatie Duurzame Stedenbouw. […]


10 september 2010
Integrating urban communities in Kibera, Nairobi

In 2010, ISOCARP celebrated the 20th Young Planning Professionals Workshop Anniversary during the 46st ISOCARP Congress in Nairobi, Kenya. At this occasion I had the honour and privilege to be the Young Planning Professionals workshop coordinator. Over a concentrated period of three to seven days, the YPPs work in closely-knit international teams, exchanging ideas and […]


10 mei 2010
Hoofdstuk in boek over Energielandschappen

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is de sleutel naar een duurzame samenleving. In Europa dragen steden voor meer dan de helft bij aan de uitstoot van broeikasgassen en consumeren zo’n 80 procent van het totale energieaanbod. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgasemissies door de steden en dorpen. Daarnaast wordt aanpassing […]


30 december 2009
Publicaties, keynotes en onderwijs in 2000-2009

In het eerste decennium van deze eeuw was ik vol aan het werk met projecten in Nederland. Eerst bij KuiperCompagnons en later voor SAB. Parallel aan het werk voor beide bureaus was ik actief als voorzitter van de BNSP/NVTL werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Dit was het gemeenschappelijke initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en […]


9 december 2009
Interview 'Energie kost ruimte'

Volgens stedenbouwkundige Martin Dubbeling moeten we niet langer praten over energiebesparende maatregelen maar juist over energieopwekkende maatregelen. “We moeten nu de slag maken naar woonwijken en bedrijventerreinen die energie produceren. En maak dat maar zichtbaar. Laat maar zien dat energie ook ruimte kost en niet automatisch via de stopcontacten de woningen binnenstroomt.” Stedenbouwkundige Martin Dubbeling […]


9 november 2009
Opinie 'De duurzame stad komt eraan'

De klimaatcrisis zet steden ertoe aan een klimaatbeleid te ontwikkelen. Om de stad leefbaar te houden zijn maatregelen nodig om de effecten van opwarming tegen te gaan (hitte, hoogwaterstanden) en om de CO2-uitstoot te verminderen. Technische innovaties zoals zonne- en windenergie en groene daken horen daarbij. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag grijpen de kans aan […]


9 juli 2009
Interview 'Ver voor de muziek uit'

“Hij geldt met recht als een van de innovators, die vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling heeft ingezien. Vanaf eind jaren tachtig, toen in Nederland dubo langzaam maar zeker terrein veroverde, pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling in verschillende publicaties al voor een aanpak op een hoger schaalniveau.” Twintig jaar verder lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor […]


9 juni 2009
'Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken'

Na een stilte van enkele jaren staat ‘duurzame stedenbouw’ weer volop in de belangstelling. Niet alleen is het milieu weer terug als wereldwijd agendapunt, de economische crisis maakte een eind aan het jachtige bouwsucces en creëerde ruimte voor een pas op de plaats. Tijd voor een discussie met ontwerpers, beschouwers en beslissers over de stand […]


9 mei 2009
Artikel 'Op weg naar Low Carbon Cities'

Op weg naar de mondiale klimaatconferentie in Kopenhagen regent het publicaties, congressen, meningen en nieuw beleid over klimaatbestendige steden en een CO -neutrale gebouwde omgeving. In december van dit jaar beslissen wereldleiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet vervangen. Het nieuwe verdrag treedt in 2012 in werking en […]


8 november 2008
Interview 'Tijd voor transitie, tijd voor een schaalsprong'

Stop met de obsessie voor de individuele woning. Volgens stedenbouwkundige Martin Dubbeling is het hoog tijd voor ‘out of the box’-denken op het hogere schaalniveau. Biedt Cradle to Cradle perspectief? Een interview. “Op gebouwniveau zijn de grenzen van energiezuinig bouwen inmiddels bereikt. Verreweg de meeste milieuwinst is te halen op stedenbouwkundig niveau “, stelt Martin […]


30 november 2007
Scenario's voor het Noorderdierenpark in Emmen

Voor BAM Vastgoed heb ik in het najaar van 2007 een aantal workshops mogen verzorgen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Met deze workshops werd mede beoogd om de toenmalige onderdelen van BAM Noord – woningbouw, infrastructuur, bouw en techniek – samen na te laten denken over welke kansen er benut zouden kunnen worden in […]


6 oktober 2006
Artikel 'Proeftuin Drenthe' in de Blauwe Kamer

De Drentse steden Assen, Hoogeveen en Emmen maken alledrie een ingrijpende stedelijke herstructurering door. De steden – regionale centra voor wonen, werken en voorzieningen – nemen hun binnensteden onder handen, pakken hun naoorlogse woonwijken aan en werken aan het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. Intussen houden ze hun identiteit tegen het licht en zoeken naar […]


30 december 2005
1999-2005 KuiperCompagnons

Bij KuiperCompagnons (160 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Doetinchem, Assen, Veendam, Deventer, Ulft, Hoogeveen, Emmen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Tussen 1999 en 2004 was ik hoofd en leidinggevende van de vestiging in […]


10 mei 2005
Buitenwoel in Veendam, Tolweg in Muntendam

Voor de gemeente Veendam en Geveke heb ik tussen 2003 en 2005 samen met mijn collega’s van KuiperCompagnons gewerkt aan de structuurvisie en nadere uitwerking van de groene en waterrijke woonwijk Buitenwoel in Veendam Noord. Dit is inclusief de uitbreiding van de naastliggende golfbaan De Compagnie. Gelijktijdig werkten wij voor de naastliggende gemeente Menterwolde aan […]


4 april 2004
Onderzoek voor VROM 'De Wijk Ontrafeld'

In 2003 en 2004 heb ik in opdracht van het Ministerie van VROM en samen met mijn collega’s van KuiperCompagnons gewerkt aan een waarderingsinstrument om de fysiek ruimtelijke kwaliteiten van naoorlogse woonwijken in kaart te brengen. Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, opdrachtgevers en ontwerpers. Zij hebben hiermee een instrument in handen om vroegtijdig knelpunten […]


31 december 1999
1993-1999 BügelHajema Adviseurs

Bij BügelHajema Adviseurs (100 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Arnhem, Doetinchem, Culemborg, Assen, Wageningen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Provincie Noord-Brabant. Tussen 1997 en 1999 was […]


30 december 1999
Publicaties in 1983-1999

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waren de thema’s duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw belangrijke en invloedrijke thema’s. Het ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst (RPD), de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Milieu (Novem), de Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur (VIBA), het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE) en […]


30 december 1994
Nota van Ambities Vinex-locatie Driel-Oost

In 1994 heb ik in nauwe samenwerking met het Planteam Driel-Oost en voor de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Arnhem de Nota van Ambities met de eerste vier verkennende ontwikkelingsmodellen voor Driel-Oost opgesteld. Driel-Oost is het huidige Schuytgraaf. In deze Nota van Ambities Driel-Oost zette de gemeente Arnhem in hoofdlijnen haar voornemens uiteen over de […]

© 2024 - Martin Dubbeling