Tweede Sino-Dutch Planning Week, Nanjing University

In Mei 2016 en op uitnodiging van prof. Hongyang Wang van de School of Architecture and Urban Planning van de universiteit van Nanjing, mocht ik de tweede van drie Sino-Dutch Planning Weeks leiden met 50 master student in urban planning en urban design. Dit jaar was het thema “New Economy, New City, New Village” en richtte zich op de herontwikkeling van het dorp Huashu, net buiten de gemeentelijke en bestuurlijke grenzen van de stad Nanjing. In deze Sino-Dutch Planning Week werden de studenten aangemoedigd en ondersteund in het stimuleren van creativiteit, het effectief samenwerken in kleine groepen onder een hoge tijdsdruk en in presentatie technieken.

De workshop vond plaats tussen 20 en 28 mei. Het team van docenten voor de tweede Sino-Dutch Planning Week bestond landschapsarchitect Martina van Lierop, landschapsarchitect en stedenbouwkundige Hans Hofman en stedenbouwkundigen Mark Niesten en Stefan Netsch. Gedurende de Sino-Dutch Planning Week vonden er uitwisselingen plaats met medewerkers van de Nanjing Urban Planning and Design Bureau.