Interview ‘Een zorgvuldige transformatie van het bestaande’

Hij geldt in Nederland als een vernieuwer, die al vroeg het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling inzag. Eind jaren 1980 pleitte stedenbouwkundige Martin Dubbeling al voor een aanpak op een hoger schaalniveau. Twintig jaar later lijkt dat pleidooi eindelijk gehoor te vinden, getuige het succes van de – onlangs flink geactualiseerde – publicatie Duurzame Stedenbouw. Wat verstaat Martin Dubbeling onder een duurzame stad en wat kan België op dit punt leren van de Nederlandse ervaringen? Een gesprek met een bevlogen doener.

SPREAD #509_Ruimte_Een zorgvuldige transformatie van het bestaande_Pagina_1

 

Het gesprek met Martin Dubbeling, in het dagelijks leven werkzaam als stedenbouwkundige bij bureau SAB in Arnhem, vindt plaats in zijn woning aan de Vaart in Assen. Een oude, kaarsrechte stedenbouwkundige structuur, die recent met succes nieuw leven is ingeblazen door de gemeente, die aan aantal dammen uit de vaart liet verwijderen en zo het centrum van Assen weer bereikbaar maakte voor de pleziervaart. De fraaie oude panden langs de Vaart komen ineens ook een stuk beter tot hun recht, nu hier weer gevaren en aangelegd wordt. En er vinden allerlei activiteiten plaats, zoals recent de Europese wielerwedstrijd voor jongeren: een tijdrit langs de Vaart. Misschien wel een typisch voorbeeld van hoe “verduurzaming” van de bestaande stad kan bijdragen aan het leefklimaat ter plekke. Dubbelings eigen woning aan de Vaart ademt evenzeer duurzaamheid, maar dan op een heel ander schaalniveau. Het beste is dat voelbaar in de aanbouw, de serre, waarvan het dak bekleed is met in het glas verwerkte zonnepanelen. Die zonnepanelen wekken niet alleen elektriciteit op – Dubbeling haalt er een kwart van zijn energiegebruik uit – maar doen ook dienst als zonwering. Onder het huis, in de kruipruimte, ligt bovendien een grote zak met vijf kuub inhoud die het regenwater opvangt, dat wordt gebruikt voor verschillende watervragende functies in huis. Alles wijst erop dat we te maken hebben met iemand die ideen en toekomstdromen in de praktijk wil brengen. Niet alleen op woningniveau, maar ook het schaalniveau van woonwijken, stadsdelen en steden.

Lees verder (…) DOWNLOAD #509_Ruimte_Een zorgvuldige transformatie van het bestaande

Het interview van Kees de Graaf ‘Een zorgvuldige transformatie van het bestaande’ is gepubliceerd in het themanummer “Planner, steek je nek uit!” Ruimte, Vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, jaargang 2, nummer 7-2010, pagina 36-40.