Advies over het OV knooppunt in Xia-Shan

Het dichtbebouwde centrum van Xia-Shan heeft weinig groen en zeer weinig openbare ruimte dat vrij is van gemotoriseerd verkeer. De straten van Xia-Shan zijn overdag en in de avonduren permanente verkeersopstoppingen. Midden in Xia-Shan ligt een drukbezochte maar vervallen overdekte markt, een outlet van de alom aanwezige textielindustrie in de regio.#205-b Het team van Nederlandse experts heeft in haar rapportage aanbevolen om te  inzetten op gescheiden verkeerssystemen, Bus Rapid Transit (BRT), het aanleggen van metrolijnen naar Shantou. Het centrum van Xia-Shan dient als case study voor het aanleggen van een ondergrondse metro, gecombineerd met een BRT-halte. De case study laat de gevolgen zien op het stedelijk weefsel van de directe omgeving van een gecombineerde metro- en BRT-halte.#205-map1 Transit Oriented Development (TOD) gaat uit van gecombineerde haltes voor openbaar vervoer en dat je als reiziger eenvoudig kan overstappen naar andere vervoerswijzen. De nadruk ligt op de voetganger, het stimuleren van langzaam verkeer door het aanbieden van snelle en veilige routes en goedkope stallingsplekken van fietsen en scooters. De directe omgeving van een gecombineerde metro- en BRT-halte verandert sterk van functie en intensiteit van gebruik. Voor het aanleggen van de metrohalte is een compleet stedelijk bouwblok nodig. Op laag -1 en -2 is ruimte om, dicht bij het perron van de metro, fietsen en scooters te stallen. De beide zijden van de perrons komen uit in twee kleine winkelcentra met daarboven kantoren en woningen.#205-map2 Tussen de twee nieuwe gebouwen is ruimte voor een nieuw stedelijk en autovrij plein. Aan dit plein ligt de BRT-halte. De straten rondom de gecombineerde metro- en BRT-halte zijn autovrij gemaakt. Aan de rand van de autovrije zone zijn twee plekken aangewezen voor parkeergarages. De gevolgen van deze ingreep zullen merkbaar zijn in de functieveranderingen en de opwaardering van het vastgoed rondom de gecombineerde metro- en BRT-halte.#205-map3 De autovrije zone draagt bij aan een vriendelijker en meer ontspannen straatbeeld. De aanloopstraten naar de BRT-halte zullen moeten aangepast. Gezien de beperkte beschikbare ruimte is dubbelgebruik zeer waarschijnlijke onvermijdelijk. Het TOD-knooppunt van Xia-Shan is een van de drie case studies die naar aanleiding van de bevindingen van de Nederlandse experts door Connecting Cities voor de Shan Nan regio zijn uitgewerkt. De andere twee case studies zijn de transformatie van Si-He en het herstel van het watersysteem van Hua-Yao. Meer informatie is te vinden op www.connectingcities.eu.#205-map4   Opdrachtgevers: Universiteit van Nanjing en Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Experts: Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij Connecting Cities, m.m.v. Koen Schrauwen, landschapsontwerper bij LandScope.