SAB Strategie en Ontwerp 2006-2012

Bij SAB (120 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken en transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Bolsward, Emmen, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Venray, Tiel, Houten, Den Haag en voor de Provincie Utrecht. Tussen 2006 en 2010 was ik teamleider van acht medewerkers bij SAB Strategie en Ontwerp, gericht op het inspelen op nieuwe markten, nieuwe thema’s en het werken voor nieuwe opdrachtgevers. Overzicht van mijn loopbaan en bestuursactiviteiten, ontwerp- en adviesopdrachten voor SAB en ISOCARP en mijn publicaties, lezingen, presentaties, keynotes en workshops in de periode 2013 – 2016 (heden).

Inzending ‘Onwankelbaar Getrouw’ een van de 25 inzendingen van de ontwerp- en ontwikkelselectie voor de herontwikkeling van de voormalige Saksen Weimar Kazerne in Arnhem, i.o.v. Schutte Bouw & Ontwikkeling, 2006

Loopbaan en Bestuursactiviteiten in 2006-2012

 • SAB Strategie en Ontwerpers en SAB Adviseurs in Ruimtelijke Ontwikkeling in Arnhem, Amsterdam en Eindhoven, Nederland. Positie: senior stedenbouwkundige en adviseur duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (2006 – 2012)
 • Ingeschreven als stedenbouwkundige in het Architecten Register onder nummer 2.890201.001, sinds 1989.
 • Voorzitter BNSP/NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Dit is een gezamenlijke werkgroep van leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, 1992 – 2013.
 • Bestuurslid Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, 2009 – 2013.
 • Bestuurslid (secretaris en penningmeester) van de Stichting Beursloge Projecten. Verantwoordelijk voor het boek Duurzame Stedenbouw, Perspectieven en Voorbeelden (Uitgeverij Blauwdruk) met een eerste oplage van 2.000 exemplaren in 2005 en een tweede oplage van 3.500 exemplaren in 2010, inclusief promotie- en kennisoverdrachtsactiviteiten, 2001 – 2012.
 • Algemeen lid op het gebied van (landschaps)architectuur en stedenbouw van de provinciale Adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe, 2008 – 2015.
 • Voorzitter van de Nederlandse Delegatie van ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners, 2008 – 2011.
 • Rapporteur lid van het Congres Team van het 45e ISOCARP congres ‘Low Carbon Cities’ 18-22, Porto, Portugal, 2009.
 • Co-auteur en co-redacteur van ‘Duurzame Stedenbouw, The Next Step’, tweede druk, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, 2010.
 • Vice President Urban Planning Advisory Teams (UPATs) van ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners, 2011 – 2017.
 • Lid van de jury van de ISOCARP Awards of Excellence, 2012.
 • Lid van de Benoemingsadviescommissie voor de nieuwe hoogleraar voor de Chair of Environmental Technology and Design, Technische Universiteit Delft, Faculteit der Bouwkunde, 2012.
 • Lid van de jury van de Jantje Beton Speel Award, 2012.

Verbeelding eindbeeld ruimtelijke analyse locatie Steenen Poort, i.o.v. de gemeente Houten, 2011-2012.

Ontwerp- en Adviesopdrachten in 2006-2012 voor ISOCARP

 • Teamlid en rapporteur van het ISOCARP Urban Planning Advisory Team ‘Livable Cities’ i.o.v. The Philips Center for Health and Well-being, Singapore en Shanghai, 2010.
 • Coördinator en teamlid van het ISOCARP Urban Planning Advisory Team ‘East Lake Scenic Area’ i.o.v. The Wuhan Planning and Design Institute in Wuhan, China, 2012.
 • Coördinator en teamlid van het ISOCARP Urban Planning Advisory Team (UPAT) ‘Perm Science City and Knowledge Hub’ i.o.v. de Perm Regio, Rusland, 2012.

Gebiedsvisie Dorpsas en Centrumplan Dieren, i.o.v. gemeente Rheden en MKB Reva, 2007 – 2008.

Ontwerp- en Adviesopdrachten in 2006-2012 voor SAB

 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van het DRU Industriepark (310 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 2006 – 2012.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van Hutten-Zuid (260 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 2006 – 2012.
 • Ontwikkelingsvisie, masterplan, structuurplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor het centrum van Ulft, i.o.v. gemeente Oude IJsselstreek en i.s.m. MKB Reva en MKB Vastgoedplan, 2006 – 2008.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Klazienaveen, i.o.v. gemeente Emmen, i.s.m. MKB Reva, 2006 – 2007.
 • Schetsontwerpen en nader uitwerken van 20 ontwikkellocaties (totaal 750 woningen), i.s.m. BMC Ruimte en i.o.v. gemeente Boskoop, 2006 – 2007.
 • Ontwikkelingsvisie Hartweerdervaart (200 woningen), meervoudige opdracht i.o.v. MAB Bouwfonds Regio Noord, 2006.
 • Gebiedsvisie herontwikkelingslocatie Parkbos in Cuijk i.o.v. Ballast Nedam en gemeente Cuijk, 2007.
 • Gebiedsvisie Hernesseroord in Middelharnis, meervoudige opdracht i.o.v. Planoform Ontwikkeling, 2007.
 • Alternatieve gebiedsvisie voor het terrein van het Noorderdierenpark in Emmen i.o.v. BAM Noord, 2007.
 • Gebiedsvisie Dorpsas en Centrumplan Dieren, i.o.v. gemeente Rheden en MKB Reva, 2007 – 2008.
 • Quick Scan en plan van aanpak herontwikkeling Kruismaten in Elburg, i.s.m. BMC Ruimte en i.o.v. gemeente Elburg, 2007 – 2008.
 • Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2030 en uitwerking structuurvisie voor het centrum van Oosterwolde en het toeristisch centrum van Appelscha, i.o.v. de gemeente Ooststellingwerf, 2007 – 2009.
 • Workshop en rapportage Industriestad in beweging, de dragende filosofie voor de duurzame ontwikkeling van Maastricht Noordoost, i.o.v. de gemeente Maastricht, 2008.
 • Inspirerende visie transformatie Industriehaven ’s-Hertogenbosch tot (re)creatieve werkstad, i.o.v. de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2009.
 • Beleidsvisies versterking kernwinkelapparaat en ruimtelijke analyses centrumgebieden van Venray, Wolvega en Oostburg, i.s.m. en i.o.v. MKB Reva, 2009 – 2011.
 • Beoordeling en voorselectie van de (500+) inzendingen van de the ‘Philips Livable Cities Award’ i.o.v. The Philips Center for Health and Well-being, 2010 – 2011.
 • Gebiedsvisie winkelcentrum Het Kwadrant in Tiel-West en omgeving i.o.v. Berginvest Projectontwikkeling en SCW Tiel, 2010 – 2012.
 • Gebiedsvisie en inrichtingsplan voor de herontwikkelingslocatie Stenen Poort i.o.v. de gemeente Houten, 2011 – 2012.

Alternatieve gebiedsvisie voor het terrein van het Noorderdierenpark in Emmen i.o.v. BAM Noord, 2007.

Publicaties, Lezingen, Presentaties, Keynotes en Workshops in 2006-2012

 • Publicatie: Martin Dubbeling. Alternatief voorsnelweg door het Gein, Vlucht naar voren, in Architectuur Lokaal 2006-53, pagina 14-15, 2006.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ISOCARP inspecteurs pleiten voor visie op luchthaven Schiphol, in de Blauwe Kamer 2-2006, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 16-17, 2006.
 • Presentatie: Projets Urbains Haute Qualité Environnementale et problématique de l’eau Pays-Bas, Deuxième Assises Européennes du Paysage, Protegers La Planete, le project du paysage, Federation Française du Paysage, Fondation Européenne pour l’Architecture du Paysage, International Federation of Landscape Architects (IFLA), Lille, Frankrijk, 2006.
 • Publicatie: Martin Dubbeling en Rob van der Wijst. Proeftuin Drenthe: Assen, Hoogveen en Emmen herwaarderen hun identiteit, in de Blauwe Kamer 5-2006, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 32-41, 2006.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ISOCARP’s Urban Trialogues, in ‘Scape 1-2007, the international magazine for landscape architecture and urbanism, pagina 10-11, 2007.
 • Interview: Anne Marij Postel. Serrewoningen als leerproject, Pro Wonen experimenteert met duurzaam bouwen, in Gezond Bouwen & Wonen 2-2007, pagina 18-21, 2007.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Michaël Meijer, Stefan Netsch. NL2010: An Assessment of Urban Renewal and Sustainable Development in The Netherlands, 43rd ISOCARP Congress Urban Trialogues: Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects, Antwerpen, 2007.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Michaël Meijer. SUD2010: Sustainable Urban Design in The Netherlands, 51st IFHP World Congress Futures of Cities, Kopenhagen, 2007.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Stefan Netsch. Der Weg nach Nieuw-West, Stadtumbau unter Wachtumsbedingungen in Amsterdam, in Bauwelt 28-29.07, pagina 26-37, 2007.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Mind the gap between theory and practice, in ‘Scape 2-2008, the international magazine for landscape architecture and urbanism, pagina 10-11, 2008.
 • Interview: Harry Perrée. Een lekker plannetje is niet genoeg, waar gemeenten doorzetten is duurzame stadsontwikkeling wel degelijk haalbaar, in Milieu Magazine, pagina 40-41, 2008.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Michaël Meijer, Stefan Netsch. Stadtumbau Niederlande, Thesen der Expertenbefragung zu 2010, in Planerin Fachzetschrift für Stadt-, Regional- und Landesplanung, pagina 55-56, 2008.
 • Interview: Anne Marij Postel. Tijd voor transitie, tijd voor een schaalsprong, op stedenbouwkundig niveau is meeste milieuwinst te halen, in Gezond Bouwen & Wonen 4-2008, pagina 10-13, 2008.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Tien jaar National Pakket Duurzame Stede(n)bouw’, in Gezond Bouwen & Wonen 1-2009, pagina 40-41, 2009.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Stedenbouw als sleutel naar een duurzame samenleving’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2009.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Duurzame projecten door voorbeeldige processen’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2009.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Op weg naar Low Carbon Cities, vele wegen leiden naar Kopenhagen’, in Gezond Bouwen & Wonen 2-2009, pagina 10-15, 2009.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2009.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2009.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘De duurzame stad is van alle tijden’, op Holland Doc, De Eeuw van de Stad (VPRO) en de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2009.
 • Gastdocent in het semester ‘Energy Planning and Sustainable Development’ voor Master en PhD studenten en young planning professionals aan de International Summer School van de Universiteit van Oslo, Noorwegen, 2009.
 • Interview: Kees de Graaf. ‘Ver voor de muziek uit, Martin Dubbeling over duurzame steden’, in Building Business juni/juli 2009, pagina 18-21, 2009.
 • Geciteerd in: Bert Bukman. ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken, Rondetafelgesprek over duurzame stedenbouw’, in de Blauwe Kamer 3-2009, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 56-61, 2009
 • Geciteerd in: Jan-Willem Wesselink. ‘Tussen droom en daad, de obstakels naar een groene wereld’, in Vitale Stad #07-2009, pagina 24-25, 2009.
 • Interview: Kees de Graaf. ‘Energie kost ruimte, naar plug, play en deliver’, in NAW dossier #34-2009 Duurzame gebiedsontwikkeling, Bouwfonds ontwikkeling, pagina 21, 2009.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Michaël Meijer. ‘Towards Low Carbon Cities’, in ‘Scape 2-2009, the international magazine for landscape architecture and urbanism, pagina 40-45, 2009.
 • Publicatie: Martin Dubbeling and Michaël Meijer. ‘The Netherlands 2020, Boundless Policies towards Low Carbon Regions and Cities’, in ISOCARP Review 05 Low Carbon Cities, Chris Gossop and Fernando Brandão Alves (red.), Routledge 2009, pagina 58-79, 2009.
 • Organisatie seminar: ‘Technical Seminar Sustainable Urban Design’, 45e ISOCARP Congres ‘Low Carbon Cities’, Porto, Portugal, oktober 2009.
 • Essay: Martin Dubbeling, Marjo van Lierop, Michaël Meijer. ‘De duurzame stad komt eraan’, in de Blauwe Kamer 6-2009, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 52-55, 2009.
 • Presentatie en discussie: ‘Low Carbon Cities, Kopenhagen uitgelegd’, Vakdebat Vitale Stad, Den Haag, 10 december 2009.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Een nieuwe lente voor duurzaamheid, op weg naar energieneutrale nieuwbouw in 2010’, in Gezond Bouwen & Wonen 1-2010, pagina 10-13, 2010.
 • Presentatie en debat: ‘De Duurzame Stad, Het Wonen Overwogen, De Nederlandse Woningmarkt nu en in de komende jaren’, WoONcongres 2010, Den Haag, 24 maart 2010.
 • Vermeld in: Michaël Meijer. ‘Wrijving tussen rode en groene opgaven kan glans geven’, in Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, 3-2010, pagina 26-29, 2010.
 • Presentatie: ‘Duurzame bedrijventerreinen’, Masterclass Atelier Mooi Drenthe, Bunne, 14 april 2010.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Michaël Meijer. ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Noord-Nederland’, hoofdstuk 12 in Deel 2 Regionale Energielandschappen, Energielandschappen, de 3de generatie, over regionale kansen op het raakvlak van energie en ruimte, Klaas Jan Noorman en Gert de Roo (red.), Provincie Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen 2010, pagina 188-199, 2010.
 • Presentatie en workshop: ‘Masterclass Nieuwe ideeën voor duurzame landschappen, dorpen en steden’, op Grounds for Change, georganiseerd door de Provincie Drenthe en de Rijksuniversiteit Groningen, Rolde, 20-23 april 2010.
 • Lezing en workshop: ‘Sustainable Urban Development’, Strategie workshop voor de Norwegian Public Roads Administration, Kristiansand, Noorwegen, 5-6 mei 2010.
 • Geciteerd in: Egbert Koster. ‘De houdbare stad’, in BNABLAD #05/10, pagina 10-14, 2010.
 • Presentatie: ‘De Noodzaak van Duurzame Gebiedsontwikkeling, duurzame stedenbouw is geen utopie, maar een must’, Groene Lente Festival, NEPROM, BNA & VNG, Rotterdam, 20 mei 2010.
 • Lezing: ‘Stand van Zaken Duurzame Gebiedsontwikkeling’, Masterclass Duurzame Gebiedsontwikkeling, GeoPlan in samenwerking met Ecofys, Rotterdam, 27-28 mei 2010.
 • Interview: Arie Grevers. ‘Meer visie, meer lef’, in EPG netwerk business magazine, 3-2010, pagina 18-19, 2010.
 • Interview: Kees de Graaf. ‘Een zorgvuldige transformatie van het bestaande’, in Ruimte, vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, #7-2010, pagina 36-40, 2010.
 • Publicatie: Michaël Meijer, Martin Dubbeling et al. ‘Duurzame Stedenbouw, The Next Step’, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, 2010.
 • Geciteerd in: ‘VROM-Raad. Duurzame verstedelijking’, Advies 076, pagina 25, 2010.
 • Workshop en presentatie: ‘YPP Workshop New Future for Kibera’, Nairobi, 46e ISOCARP Congres ‘Sustainable City – Developing World’, UN-HABITAT, Nairobi, Kenya, 19-23 september 2010.
 • Presentatie en workshop: ‘Duurzaam Compact’, studiemiddag en excursie naar projecten in de Spoorzone van Den Haag, Nirov, 25 oktober 2010.
 • Geciteerd: Eva Preede. ‘Vi må gjenoppdage byen’, in Helhetlige Strategier og Verktøy, Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5-6 mai, pagina 18-19, 2010.
 • Lezing: Low Carbon Cities, Kennisnetwerk Duurzaam Den Haag, 26 november 2010.
 • Introductie keynotes en workshops: ‘Voorbeeldencongres Duurzame Stedenbouw’, BNSP Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling in samenwerking met Rostra, Almere, 7 december 2010.
 • Presentatie: ‘Groen en Bloemen in Den Haag’, Conferentie De Groene Stad, een gezamenlijke opdracht, Gemeente Den Haag, 10 december 2010.
 • Presentatie: ‘Results of the YPP Workshop New Future for Kibera’, Nairobi, 46e ISOCARP Congres ‘Sustainable City – Developing World’, UN-HABITAT, Nairobi, Kenia, 19-23 september 2010.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘1 Miljard investeren in bestaand vastgoed’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, december 2010.
 • Geciteerd in: Michaël Meijer. ‘Is Nederland klaar voor de volgende stap?’, in Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, 12-2010, pagina 36-39, 2010.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Duurzaamheid is hier een must’, architect Tjerk Reijenga over pionieren in China, in themanummer Duurzame stedenbouw, Gezond Bouwen & Wonen 4-2010, pagina 14-16, 2010.
 • Column: Martin Dubbeling. Duurzame stedelijke ontwikkeling, in themanummer Duurzame stedenbouw, Gezond Bouwen & Wonen 4-2010, pagina 17, 2010.
 • Publicatie: Jeremy Dawkins, Martin Dubbeling et al. ‘Livable Cities in a rapidly urbanizing world, ISOCARP UPAT Report for the Philips Center for Health and Well-being’, 2010.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Het jaar van het Nieuwe Plannen’, in Duurzaam Gebouwd Visie 2011, januari-2011, pagina 41, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Terug naar de oudere woonwijken’, in Gezond Bouwen & Wonen 1-2011, pagina 17, 2011.
 • Interview: Wilbert Leistra. ‘Nieuwe toekomst van de jarenzestigwijken’, in special Wonen in de Sixties, Renda, Kennisplatform bestaande bouw, 2011/1, pagina 46-49, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Veranderende tijden, veranderende paradigma’s’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Harmonious With Nature’, column in Gezond Bouwen & Wonen 2-2011, pagina 26, 2011.
 • Presentatie en panel discussie: ‘Key Issues of Liveable Cities, planning talk’, voorzitten en leiden panel discussie over ‘liveable cities’, op het Metropolitan Solutions Forum, Hannover Messe, 7 april 2011.
 • Presentatie: ‘Duurzame Ruimtelijke Ordening in Nederland, De regio is slagvaardiger in klimaatbeleid’, Ruimteconferentie Planbureau voor de Leefomgeving, Rotterdam, 19 april 2011.
 • Publicatie: Daphne de Cloe, Martin Dubbeling, Marianne Timmer, ‘Power to the people!, de eindgebruiker centraal’, in Vitale Stad #05-2011, pagina 42-43, 2011.
 • Vermeld in: Robbert Coops. ‘Het draagvlak voor alles rond duurzaamheid wordt de laatste jaren steeds breder’, in bijlage Duurzaamheid & Energie van Cobouw, juni 2011, pagina 37, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Ons eigen huis onder de zon’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, juni 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Energie en Ruimte’, in Gezond Bouwen & Wonen 3-2011, pagina 171, 2011.
 • Publicatie en presentaties: Martin Dubbeling, Michaël Meijer. ‘Energy Transition and Sustainable Spatial Development in the Northern Netherlands’, congres paper voor REAL CORP 2011 ‘Change for Stability, Lifecycles of Cities and Regions’, in Essen, Duitsland, 18-20 mei 2011, and voor het 47e ISOCARP Congres ‘Liveable Cities: Urbanising World, Meeting the Challenge’, in Wuhan, China, 24-28 oktober 2011.
 • Presentatie en workshop: ‘Hoe waarderen wij nieuwe watervormen in de bestaande stad?’, Studiedag STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en Unie van Waterschappen, Nieuwegein, 31 mei 2011.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Roadshow Lectures, Polis symposium on sustainable urban design’, in Atlantis, Magazine by Polis, Platform for Urbanism, #22.2 August 2011, pagina 52-53, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Papieren ambities versus gebouwde werkelijkheid’, op de weblog van Duurzaam Gebouwd, 2011.
 • Interview: Kees de Graaf, Jeroen van der Spek. Kansen voor lokale duurzame energieopwekking, in Werkplaats voor de leefomgeving, uitgave van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, pagina 26-27, 2011.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘The Netherlands in Transition, The Planning of Low Carbon, Sustainable and Liveable Cities in the Utrecht Region’, in de ISOCARP Review 07 ‘Liveable Cities Urbanising World’, Chris Gossop and Shi Nan (red.), Routledge 2011, pagina 60-89, 2011.
 • Vermeld in: Jeremy Dawkins. Beyond Cities: is an urban planet even possible? in ISOCARP Review 07 Liveable Cities Urbanising World, Chris Gossop and Shi Nan (red.), Routledge 2011, pagina 112-131, 2011.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Wiki Planning for liveable cities, in ’Scape 2-2011, the international magazine for landscape architecture and urbanism, pagina 8-9, 2011.
 • Organisatie seminar: ‘Chinese-Netherlands Technical Seminar’, 47e ISOCARP Congres ‘Liveable Cities – Urbanising World’, Wuhan, China, 24-28 oktober 2011.
 • Column XL: Martin Dubbeling. ‘De Eeuw van de Energie’, in Gezond Bouwen & Wonen 4-2011, pagina 8-9, 2011.
 • Column: Martin Dubbeling. ‘Het jaar van de bevrijding’, in Duurzaam Gebouwd Visie 2012, januari 2012, pagina 39, 2012.
 • Presentatie en workshop: Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Masterclass voor de provincie Overijssel, 12 januari 2012
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Klimaatbeleid vereist duurzame ruimtelijke ontwikkeling’, in de Blauwe Kamer 1-2012, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 75-76, 2012.
 • Presentatie: Duurzame Stedenbouw, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Den Haag, 8 maart 2012.
 • Presentatie en panel discussie: ‘Exchange of Knowledge and Experience in City Planning and Implementing Mega Projects, Perm Forum 2012, ‘Perm 3.0 – New Development Trajectory, Economic Conference’, Perm, Rusland, 18-21 april 2012.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Report (Perm), Fast Forward!’, in ’Scape 1-2012, the international magazine for landscape architecture and urbanism, pagina 12-13, 2012.
 • Keynote en workshop: ‘The Dutch Mountain, Sustainability Comes in Strange Ways’, REAL CORP 2012 Re-mixing the City, Towards Sustainability and Resilience? Schwechat, Wenen, Oostenrijk, 14-16 mei 2012.
 • Interview: Marieke Steenbergen. ‘Klimaatambities hebben enorme ruimtelijke gevolgen’, in de Blauwe Kamer 3-2012, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 74-75, 2012.
 • Seminar: ‘UPAT Seminar, Results of the UPAT Workshops in Wuhan and Perm’, 48e ISOCARP Congres ‘Fast Forward, Planning in a (hyper) dynamic urban context’, Perm, Rusland, 10-13 september 2012.
 • Keynote: ‘The Changing Role and Position of Urban Planners’, IVth Congress of Polish Urbanism, Lublin, Polen, 19-21 september 2012.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. ‘Na de olie’, in de Blauwe Kamer 5-2012, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 48-53, 2012.
 • Presentatie: ‘Planning in a Multi-Culture World’, gezamenlijke sessie Urban Planning Society of China (UPSC) en ISOCARP, op het ‘Annual National Planning Conference’, in Kunming, China, 18 oktober 2012.
 • Keynote: ‘Innovation in Planning, Forum of Planning in a Transforming Context’, Shantou, China, 20 oktober 2012.
 • Lezing en workshop: ‘Sustainable Urban Planning and Design in the Netherlands’, lezing en 36-uurs ontwerp atelier voor Bachelor en Master studenten, College of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University, Hangzhou, China, 23-24 oktober 2012.
 • Organisatie, introductie sprekers en workshops: Jaarcongres BNSP & NVTL ‘Klimaatbeleid en Duurzame Ontwikkeling’, Utrecht, 8 november 2012.
 • Keynote: ‘The Changing Role and Position of Urban Planners’, op ‘Architecture and Urban Planning in Belarus, Challenges and Perspectives International Congress’, Ministry of Education of the Republic of Belarus, Belarusian National Technical University Faculty of Architecture, Belarusian Union of Architects, in Minsk, Wit-Rusland, 14-16 november 2012.
 • Publicatie: Ric Stephens, Chris Gossop, Martin Dubbeling, et al. ‘Wuhan East Lake Scenic Area, Development Strategies and Sustainability Concepts’, ISOCARP UPAT Report voor The Wuhan Planning and Design Institute, 2012.

Omslag van het boek Energielandschappen, de 3de generatie, over regionale kansen op het raakvlak van energie en ruimte (Klaas Jan Noorman en Gert de Roo (red.), Provincie Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen 2010). In dit boek heb ik samen met Michaël Meijer het hoofdstuk ‘Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Noord-Nederland’ geschreven.