Interview over de toekomst van de jaren zestig wijken

De ene woonwijk is de andere niet. Er zijn grote verschillen tussen woonwijken uit de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig en aansluitend de Vinex-woonwijken uit de vorige eeuw. De verschillen zijn weliswaar niet zo scherp te duiden als de verschillen in personenauto’s en popmuziek uit de laatste helft van die eeuw, maar stedenbouwkundigen hebben daar oog voor. Zij kunnen niet alleen scherp aangeven wat de verschillen tussen de verschillende generaties van woonwijken zijn, maar ook wat de toekomstwaarde van deze woonwijken is. Drie adviseurs van SAB geven elk vanuit het eigen perspectief hun visie op de Nederlandse jarenzestigwoonwijken.

SPREAD #503_Renda_Nieuwe toekomst van de jarenzestigwijken_Pagina_1

SPREAD #503_Renda_Nieuwe toekomst van de jarenzestigwijken_Pagina_2“De woonwijken uit de jaren zestig staan voor het ontdekken van een zekere vorm van optimisme, ontspanning, vrijheid en openheid. De straten en pleinen swingen niet als The Beatles, maar je moet ze wel zien in dat tijdsbeeld.” Stedenbouwkundige Martin Dubbeling somt de verschillen tussen de generaties van woonwijken op. “De wederopbouwwijken uit de jaren vijftig zijn sober, streng van opzet en introvert van karakter. De jarenzestigwijken zorgden voor een explosie van ruimte en strakke lijnen. Flats werden hoger, pleinen en groenvoorzieningen groter, de supermarkt maakte zijn intrede. Het was de tijd van het modernisme. Men had een onbegrensd vertrouwen in de techniek. Woonwijken uit de jaren zestig zijn daarom vaak te herkennen aan hun industriële aanpak van het woningvraagstuk. Ze werden ontworpen op snelheid van productie. Niet zelden was de kraanbaan, de route die de hijskraan zonder onderbrekingen kon afleggen, bepalend voor het ontwerp.

Lees verder (…) DOWNLOAD #503_Renda_Nieuwe toekomst van de jaren zestig wijken

Het interview van Wilbert Leistra ‘Toekomst van de jarenzestigwijken’ is gepubliceerd in Renda Special 2011/1, pagina 46-49.