Advies over het watersysteem van Hua-Yao

Hua-Yao is een dorp met een levendige gemeenschap in de Shan Nan regio. Het dorp ligt in een van de lagere en nattere gebieden van de omgeving. Vlak buiten het dorp liggen landerijen die in de regenperiode amper boven water staan en tot nu toe vrij zijn gebleven van de snel oprukkende verstedelijking in het gebied. Deze verstedelijking heeft het delicate watersysteem van het gebied ernstig aangetast#204-c

Om perspectief te bieden aan de inwoners en bestuurders van Hua-Yao zijn stappen en strategieën uitgewerkt hoe om te gaan met de acute wateropgave in het gebied. De eerste stap is om zelf het regenwater op te vangen en te gebruiken als huishoudwater. De meeste woningen hebben een of meerdere patio’s waar het hemelwater kan worden opgevangen en opgeslagen.#204-b

De tweede stap is het uitdiepen en verbreden van de nog aanwezige sloten, kanalen en open water in aangrenzende buitengebieden. In vroeger tijden werd dit gedaan om de landbouwgronden op te hogen en te bemesten. Nu dit niet meer gebeurt verlanden de sloten en kanalen en verliezen zij hun waterbergende functie. Aanvullend of als alternatief zouden er nieuwe waterbergingsreservoirs worden aangelegd.#204-map1

Onderzoek zal moeten uitwijzen of het eigenlijk niet veel verstandiger is om Hua-Yao in de toekomst niet meer uit te breiden en om de onbebouwde gebieden in te richten als wetlands en waterberging. Deze waterberging zou een dubbelgebruik kunnen hebben met het kweken van vis en het fokken van eenden. Wonen op het water is in dit geval een interessante optie.#204-map2

Het valt niet uit te sluiten dat in het groter belang van Hua-Yao, de ruimte voor primaire en secondaire water berging alleen maar gevonden kan worden op plekken die nu al bebouwd zijn. Omdat het simpelweg de laagste plekken rondom Hua-Yao zijn. In dit geval zou het betekenen dat bestaande woonbuurten moeten plaats maken voor waterberging. Dit is een complexe en ingrijpende consequentie van spontane en ongeplande verstedelijking.#204-map3

Een mogelijke verdere stap is om waterberging te combineren met geavanceerde glastuinbouw en visteelt en de verbouw van groente en fruit over meerdere etages. De Shan Nan regio ligt aan zee. Dit betekent verhoudingsgewijs veel zonuren en schone lucht. De glastuinbouwkassen zouden een schakel kunnen zijn in zowel het lokale water- als het energiesysteem. Het herstel van het watersysteem van Hua-Yao is een van de drie case studies die naar aanleiding van de bevindingen van de Nederlandse experts door Connecting Cities voor de Shan Nan regio zijn uitgewerkt. De andere twee case studies zijn de transformatie van Si-He en het TOD-knooppunt van Xia-Shan. Meer informatie is te vinden op www.connectingcities.eu.#204-map4

Opdrachtgevers: Universiteit van Nanjing en Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Experts: Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij Connecting Cities, m.m.v. Koen Schrauwen, landschapsontwerper bij LandScope.