Artikel ‘Op weg naar Low Carbon Cities’

Op weg naar de mondiale klimaatconferentie in Kopenhagen regent het publicaties, congressen, meningen en nieuw beleid over klimaatbestendige steden en een CO -neutrale gebouwde omgeving. In december van dit jaar beslissen wereldleiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet vervangen. Het nieuwe verdrag treedt in 2012 in werking en zal concrete klimaatdoelen voor 2020 bevatten. Een kleine greep uit wat er speelt in Nederland.

SPREAD #515_GB&W_Low carbon cities_groot_Pagina_1

 

In opmaat naar de klimaatconferentie in Kopenhagen hebben de leidende industriestaten en Rusland, de zogenoemde G8-landen, tijdens de driedaagse top in het Italiaanse L’Aquila in juli van dit jaar voor het eerst uitgesproken dat zij er werk van willen maken om het klimaat te beschermen. De temperatuur op aarde mag maximaal 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van 1900, het begin van de grootschalige industrialisering. Om dit te bereiken, wil de G8 tot 2050 de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen voor alle landen ter wereld met vijftig procent terugbrengen ten opzichte van het referentiejaar 1990. De industriestaten zelf moeten hun uitstoot met minstens tachtig procent terugbrengen. De G8-landen streven naar een omvattend en ambitieus klimaatakkoord in Kopenhagen. Wanneer dit serieus gaat worden, dan moeten we ook in Nederland nog stevig aan de bak. De vier onderstaande studies en initiatieven geven op verschillende schaalniveaus een beeld van de verschillende benaderingen in Nederland en de verschillende wegen die naar Kopenhagen leiden.

Lees verder (…) DOWNLOAD #515_GB&W_Op weg naar Low Carbon Cities

Het artikel ‘Op weg naar Low Carbon Cities’ is gepubliceerd in Gezond Bouwen & Wonen, nummer 2-2009, pagina 10-15.