‘Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken’

Na een stilte van enkele jaren staat ‘duurzame stedenbouw’ weer volop in de belangstelling. Niet alleen is het milieu weer terug als wereldwijd agendapunt, de economische crisis maakte een eind aan het jachtige bouwsucces en creëerde ruimte voor een pas op de plaats. Tijd voor een discussie met ontwerpers, beschouwers en beslissers over de stand van zaken en de mogelijkheden voor de toekomst. ‘Er is een momentum, en daar moeten we als ontwerpers gebruik van maken. De tijd is rijp om plannen ten uitvoer te brengen.’

SPREAD #510_Blauwe Kamer_Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken_Pagina_1SPREAD #510_Blauwe Kamer_Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken_Pagina_2De aanleiding voor de rondetafelconferentie werd door Martin Dubbeling – organisator van de bijeenkomst namens de BNSP – in een aantal statements kernachtig samengevat. Kranten en tijdschriften, van NRC Handelsblad tot Time Magazine, staan vol over energie en duurzame ontwikkeling, stelde hij. Vergeleken met een jaar of vijf geleden is dat een groot verschil. Slechts twee thema’s op dat gebied zijn in de ruimtelijke ordening de afgelopen jaren in Nederland succesvol gebleken: water en natuur en ecologie. Beide thema’s zijn inmiddels verankerd in de wet- en regelgeving. Op het gebied van energie, leefbaarheid, verkeer en mobiliteit zijn geen noemenswaardige nieuwe visies ontwikkeld of vermeldenswaardige ontwikkelingen te noemen, anders dan de snelle opkomst van warmte-koudeopslag in de bodem en het aanleggen van grote windparken op zee. Daarnaast lijkt het concept ‘cradle to cradle’, duurzame ontwikkeling in een fris jasje, vaste voet aan de grond te krijgen.

Het is nu tijd voor een schaalsprong, een transitie, oordeelde Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij SAB in Arnhem. ‘We moeten af van het idee dat duurzaamheid zich afspeelt op het niveau van individuele gebouwen. Niet langer energiebesparende woningen ontwerpen, maar wijken en bedrijventerreinen die energie produceren. Hierdoor breng je de productie van duurzame energie dicht bij de gebruikers. We moeten toe naar ingrijpende oplossingen op wijkniveau en naar een veel effectievere manier om de energie-infrastructuur te benutten. De centrale vraag daarbij luidt: wat moeten we nú anders doen om in 2020 goed op weg te zijn naar een CO2-neutrale samenleving en naar klimaatbestendige steden?’

Lees verder (…) DOWNLOAD #510_Blauwe Kamer_Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken

Het rondetafelgesprek over duurzame stedenbouw ‘Duurzame stedelijke ontwikkeling moet je groots aanpakken’ is gepubliceerd in de Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, nummer 3-2009, pagina 56-60.