Nederlandse experts in de Shan Nan regio

#201-a

Connecting Cities heeft een team van overwegend Nederlandse experts samengesteld en in een week tijd een strategie ontwikkeld en aan advies uitgebracht voor de Shan Nan regio. Dit is een omvangrijk landelijk gebied met bijna twee miljoen inwoners ten zuiden van de Chinese havenstad Shantou. De Shan Nan regio heeft veel kenmerken gemeen heeft met het Hollandse landschap en ondergaat een zeer snel proces van verstedelijking en industrialisatie. De strategie en het advies van de Nederlandse experts op het gebied van waterbeheer, landschap, cultuurhistorie, mobiliteit, stadslandbouw en cultuurhistorie leveren een bijdrage aan het Masterplan voor Shantou, de strategische visie voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Shantou.

#201-b

De zeven deelnemers aan deze workshop waren in januari 2013 een week in Shantou. Zij hebben in deze week een integraal plan gemaakt voor de Shan Nan regio en voorstellen gedaan voor de verdere uitwerking van verschillende deelgebieden en het te volgen proces. De voorlopige resultaten zijn op verschillende momenten gepresenteerd aan bestuurders van de stad Shantou en de leidinggevenden van de Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Het team van Nederlandse experts heeft een analyse gemaakt van de cultuurhistorie, het landschap, het watersysteem en het verkeerssysteem en voorstellen gedaan voor eenvoudige systeemwijzigingen, zoals waterrijke gebieden ontzien van verstedelijking, het kanalensysteem herstellen, inzetten op gescheiden verkeerssystemen, Bus Rapid Transit, het aanleggen van metrolijnen naar Shantou en de introductie van hightech glastuinbouw als nieuwe industrie én als schakel in de water- en energie kringlopen.

#201-cDe bevindingen van de Nederlandse experts zijn voor drie locaties in de regio verder uitgewerkt: de transformatie van Si-He, het herstel van het watersysteem van Hua-Yao en het openbaar vervoersknooppunt van Xia-Shan. Meer informatie is te vinden op www.connectingcities.eu.

Opdrachtgevers: Universiteit van Nanjing en Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Experts: Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij Connecting Cities, Govert Geldof, waterexpert bij Geldof c.s., Richard ter Avest, verkeerskundige bij GoudappelCoffeng, Wouter Vos, landschapsarchitect bij KuiperCompagnons, Brechtje Spreeuwers, architecte en sinologe bij Go West Project, Sébastien Goethals, architect en expert op het gebied van stadslandbouw bij Urban Stream, Ric Stephens, deskundige op het gebied van community planning bij Stephens Planning & Design.

#201-d