Duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Singapore

Larry Ng Lye Hock, directeur van de Singapore Urban Redevelopment Authority en de World Cities Summit, heeft op 28 januari in Pakhuis de Zwijger een gastlezing gegeven. Martin Dubbeling, van Connecting Cities en ISOCARP, stelde Larry Ng voor aan het gehoor 60 deelnemers die op deze lezing waren afgekomen. Na de lezing volgde tal van vragen en antwoorden over het succes van de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Singapore, met name over het grote verschil met andere steden in Azië. De lezing van Larry Ng kwam tot stand door de samenwerking tussen ISOCARP en Pakhuis de Zwijger.

#301 Singapore_1

Singapore staat vaak hoog genoteerd in de indexen van meest leefbare en duurzame steden in de wereld. Larry Ng Lye Hock kwam tijdens zijn bezoek aan Amsterdam uitleggen hoe dit zo allemaal is gekomen. Gedurende zijn loopbaan heeft Larry Ng veel ervaring opgedaan in planning, ontwerp en uitvoering van sociale woningbouw in Singapore. Als architect was hij een vernieuwer en introduceerde hij oplossingen die de kwaliteit van de sociale woningbouw naar het niveau bracht van reguliere koopwoningen.

#301 Singapore_2

In zijn lezing ging Larry Ng in op de vele projecten in Singapore die gericht zijn op het vasthouden, zuiveren en hergebruiken van water en op het actief betrekken van bewoners en stakeholders in alle stadia van planvorming en inrichting van stedelijk gebied. Hij maakte indruk met de vergevorderde en deels al uitgevoerde plannen om alle parken in de stad met elkaar te verbinden, het verdrievoudigen van het netwerk van doorgaande en vrij liggende fietspaden en het verdubbelen van het aantal metrolijnen. Larry Ng sloot zijn lezing af met een overzicht van recente en geplande hoogbouw projecten waarvan het groen van de footprint van het gebouw in de gevel, op het dak en de tussenniveaus met soms wel 700% gecompenseerd.

#301 Singapore_3

Het bezoek aan Nederland van Larry Ng Lye Hock maakt deel uit van een reeks aan bezoeken aan steden in Europa om de Lee Kuan Yew World City Prijs 2016 onder de aandacht te brengen. Larry Ng is de secretaris van de organisatie die deze prestigieuze en tweejaarlijkse prijs uitlooft aan andere steden in de wereld die zich actief inzetten voor leefbaarheid, duurzaamheid en burgerparticipatie. De Lee Kuan Yew World City Prijs richt zich op de sleutelfiguren en organisaties die zich hebben onderscheiden door hun inzicht, beleid en innovatie voor de succesvolle aanpak van de vele maatschappelijke problemen en uitdagingen op het gebied van economie en milieu waarvoor de steden en hun inwoners staan. Door deze prijs stimuleert Singapore de uitwisseling van kennis en ervaring alsmede de innovatie op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Steden die eerder de Lee Kuan Yew World City Prijs hebben gewonnen zijn Bilbao (2010), New York (2012) en Suzhou (2014).

#301 Singapore_4  #310 Singapore_6