DRU Industriepark in boek over Duurzame Landschapsarchitectuur

De landschapsarchitectuur heeft een rijke traditie van duurzame ontwerpen. Anderzijds blijkt de kennis, kunde en ervaring hieromtrent nog onvoldoende ontsloten en toegepast. Na een oproep aan de vakgemeenschap zijn bijna honderd plannen en projecten ingebracht. In dit boek worden 42 projecten gethematiseerd en becommentarieerd door deskundigen uit de praktijk- en onderzoekswereld. Het gaat om actuele thema’s zoals tijd en continuïteit, water en veiligheid, natuur en biodiversiteit, energie en kringlopen en de klimaatbestendige stad. Een van de voorbeelden die in dit boek zijn opgenomen is het project waar ik sinds 1997 aan heb mogen werken, voorheen Hutten-Noord en Het Gietelinck, en dat sinds een paar jaar DRU Industriepark wordt genoemd. Het boek heeft de titel ‘Duurzame Landschapsarchitectuur, essays en praktijkvoorbeelden’ en is uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en is in 2015 uitgegeven door Uitgeverij Blauwdruk.

“DRU Industriepark is een voorbeeld van transformatie van een oude ijzergieterij naar een smeltkroes van nieuwe energie en nieuwe economie. De opgave was de herontwikkeling en transformatie van de voormalige DRU-ijzergieterijen aan de Oude IJssel. De gieterijen worden herontwikkeld tot een terrein voor cultuur, natuur, evenementen, bedrijvigheid, onderwijs en wonen. De duurzaamheidsopgave ligt in het transformeren van een vervuild en afgeschreven industrieel complex naar een nieuw centrum. Inmiddels is het complex een begrip in de regio met onder andere een Cultuurfabriek met onder meer horeca, een bibliotheek, een ijzermuseum en bedrijvigheid. Aansluitend op het complex wordt woningbouw gerealiseerd.

Een belangrijk thema daarbij is ook de fasering: voor het terrein wordt een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie gevolgd, waarin voortdurend herziening en aanpassing van functies, plannen en gebruik van de openbare ruimte mogelijk is. Aan de andere zijde van de Oude IJssel is ruimte bestemd voor parkeren, bruggen zorgen voor een verbinding met het terrein. Het tijdsaspect van duurzaamheid speelt een rol bij het gebruik van de kwaliteiten van de bestaande rijksmonumenten en het herstellen van de centrale rol van het terrein in het dorp en de regio. Het innovatiecentrum ICER bouwt voort op de geschiedenis van Ulft en de Achterhoek als centrum voor maakindustrie, specifiek de metaalindustrie. De grote maat en schaal van het industrieel complex naast het kleinschalige dorp zorgen voor een ontwerpopgave op zich, waarbij de historische context van de plek leidend is geweest. Met nieuwbouw, een entreeweg en een wigvormig park is het complex ingevoegd. Ook is de relatie met de Oude IJssel sterk verbeterd en zijn diverse recreatieve verbindingen gelegd. De factor tijd is zichtbaar in de oude gebouwen en materialen, en in de toegevoegde kunst en het materiaalgebruik in de openbare ruimte. De historie van de plek is gerespecteerd en benut, oude ruimtelijke relaties zijn opgepakt en nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk gebleken.”

Het boek Duurzame Landschapsarchitectuur is samengesteld door de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) en wordt uitgegeven door Uitgeverij Blauwdruk.