Publicaties in 1983-1999

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw  waren de thema’s duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw belangrijke en invloedrijke thema’s. Het ministerie van VROM, Rijksplanologische Dienst (RPD), de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de Nationale Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Milieu (Novem), de Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur (VIBA), het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE) en later het Nationaal DuBo stimuleerden studies, publicaties, innovaties, studiedagen en projecten. Dit betrof thema’s en processen die toen uitzonderlijk waren, maar 20-25 jaar later deel uitmaken van de dagelijkse praktijk: van het slim gebruik maken van water en groen in de stad tot zongericht verkavelen en begroeide daken. Ook de vakbladen boden veel aandacht aan duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Zo schreef ik veel artikelen en thema nummers voor Gezond Bouwen en Wonen en het vakblad Bouw. De belangrijkste publicaties waren de Visie Ecopolis en de Strategie van de Twee Netwerken voor de Rijksplanologische Dienst (1996) en het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw, voor het Nationaal DuboCentrum en het ministerie van VROM (1999).

Publicaties 1983-1999

 • Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw, Projecteigenaar namens de BNSP in het kader van het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen, Nationaal DuboCentrum, ministerie van VROM, 1999.
 • IJzersterk, DRU-terrein in Ulft, Martin Dubbeling, in Bouw 6/1999, pagina 17, 1999.
 • Nieuw instrument voor duurzame planontwikkeling, hoe Ede beeldkwaliteit en duurzaamheid integreert, Martin Dubbeling en Hermien Kerperien, in Gezond Bouwen & Wonen 1999-6, pagina 16-17, 1999.
 • Duurzaam bouwen onder architectuur in Dichteren, Martin Dubbeling, brochure voor de gemeente Doetinchem, 1997.
 • Ruimtelijke strategieën voor een duurzame woonwijk, Dirk Bolt en Martin Dubbeling, in Gezond Bouwen & Wonen 1996-5, pagina 58-59, 1996.
 • Duurzaam Bouwen, samen met uw architect, Martin Dubbeling, brochure in de reeks Duurzaam Bouwen, Fundamenteel Beter, voor het Ministerie VROM en de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering de Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten BNA, 1996.
 • Duurzame stedebouw als variatie op milieuthema’s, Martin Dubbeling, in Gezond Bouwen & Wonen 1996-2, pagina 17-19, 1996.
 • Duurzaam Stedelijk Beheer, Martin Dubbeling (red.), Hoofdstuk B6 in het losbladig handboek Stedelijke Beheer, Vuga Uitgeverij, 1996.
 • Visie Ecopolis en de Strategie van de Twee Netwerken, Martin Dubbeling en Wil Zonneveld (red.), Rapport voor de Rijksplanologische Dienst, Ministerie VROM, 1996.
 • Klune nei De Kimen, duurzaam bouwen en wonen in Heerenveen, Martin Dubbeling, Brochure voor de gemeente Heerenveen, provincie Friesland en NUON, 1995.
 • Zuinig Ruimtegebruik in Brabantse Kernen, Martin Dubbeling, Ton Herfkens en Jan Plat, onderzoek en rapportage voor Provincie Noord-Brabant en Ministerie VROM, 1995.
 • Ecologie met allure brengen, interview met architect-stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, Claudia Bouwens en Martin Dubbeling, in Bouw 5-6/1994, pagina 56-57, 1994.
 • Kortstondige ecotrend of duurzame kwaliteitsomslag? Duurzaam bouwen en woonwijken: analyse en overzicht, Claudia Bouwens en Martin Dubbeling, Bouw 5-6/1994, pagina 34-43, 1994.
 • Begroeide daken, ervaringen en aanbevelingen, Martin Dubbeling, brochure voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in de reeks SEV Expidemo uitgaven, 1994.
 • Wijken voor de Natuur, Martin Dubbeling (red.), brochure voor het Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE), 1993.
 • Hoe geven wij de ruimte duurzaam vorm?, Martin Dubbeling, in Bouw 6/1993, pagina 9-13, 1993.
 • Reader Lesdag Stedelijke Ecologie, Martin Dubbeling, Faculteit Bouwkunde TU Delft, Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen en Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie, 1993.
 • Is Nederland rijp voor duurzaam bouwen?, De eerste ervaringen, Het Experiment, De Consolidatie, Overzicht 1986-1995, Martin Dubbeling en Claudia Bouwens, in themanummer Duurzaam Bouwen, Bouw 2/1993, pagina 7-23, 1993.
 • Milieubewust bouwen en wonen in Groningen, Martin Dubbeling, brochure in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, gemeente Groningen, 1993.
 • Filmwijk: bijrol voor duurzaam bouwen: Terugblik op de NWR BouwRAI ’92, Martin Dubbeling, in Bouw 12+13/1992, pagina 32-33, 1992.
 • Stedebouw en Milieu, Martin Dubbeling (red.), brochure voor de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen, 1992.
 • Ecologisch bouwen in Amsterdam; het inhalen van de achterstand, Martin Dubbeling, in Gepakte Stad 1991, jaargang 7, nummer 40, pagina 28-31, 1991.
 • Niek de Boer: ‘De stad is groter dan de gemeente’, Dirk Dubbeling en Martin Dubbeling, in Gepakte Stad 1989, jaargang 6, nummer 33, pagina 11-13, 1989.
 • Medewerking verleend aan: Water en Milieu in (Amsterdam) Nieuw-Oost, een ekologische benadering, Sybrand Tjallingii en Martin Dubbeling, Monografiëen milieuplanning/SOM, 1989.
 • Medewerking verleend aan: De isolatiegolf, overzicht van vijftien jaar energiebesparing in de woningbouw, Ernest Israëls en Frank Stofberg, brochure voor Novem, Nederlandse maatschappij voor energie en milieu, 1989.
 • Medewerking verleend aan: Woonwijken, Nederlandse Stedebouw 1945-1985, Niek de Boer en Donald Lambert, Uitgeverij 010, 1987.
 • Medewerking verleend aan: Fortingall 2000, New views in a tired valley village, Cees Anton de Vries (ed), Studiegroep Stadsontwerp en Milieu (SOM), Faculteit der Bouwkunde, TH Delft, 1983.