Reflectie op de stedelijke ontwikkeling van Vladivostok

Het Russische Instituut voor Stedelijke Ontwikkeling is een vooraanstaand wetenschappelijk onderzoeks- en projectbureau dat is gevestigd in Sint-Petersburg. Deze organisatie heeft mij uitgenodigd om deel te nemen als een van de internationale experts aan een online workshop over de door hen opgestelde scenario’s in de stedelijke ontwikkelingsstrategie van Vladivostok, een stad in het verre oosten van Rusland. Het Russische Instituut voor Stedelijke Ontwikkeling en de stad Vladivostok hebben de workshop geïnitieerd en er actief aan deelgenomen. Enkele dagen voor de online workshop ontvingen de internationale experts de scenario’s en het ontwerp van de stedelijke ontwikkelingsstrategie van Vladivostok ter studie en beoordeling. Ze werden gevraagd om te reflecteren en aanbevelingen te geven op basis van hun ervaring en wereldwijde beste praktijken. Burgers en belanghebbenden van Vladivostok werden uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement, vragen te stellen en opmerkingen te geven over de scenario’s zoals beschreven en gevisualiseerd in het ontwerp van de stedelijke ontwikkelingsstrategie.

Vladivostok biedt zoveel mogelijkheden. De stad is wereldwijd bekend, afgelegen maar strategisch gelegen nabij Korea, Japan en China. Ik ben verrast dat het slechts 600.000 inwoners heeft. Ik had verwacht dat de stad tussen 1 en 1,5 miljoen inwoners zou hebben. Naar mijn mening moeten steden als Vladivostok zichzelf over tientallen jaren opnieuw uitvinden om nieuwe functies, nieuwe identiteiten te accommoderen en aan nieuwe eisen te voldoen. Veranderingen in de loop der tijd en veranderingen in identiteit en functies zijn noodzakelijk om de vitaliteit, concurrentiekracht, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Vladivostok te behouden. Een van de algemene lessen die uit het verleden kunnen worden geleerd, is dat succesvolle steden niet alleen in staat zijn om zich steeds opnieuw aan te passen aan nieuwe functies en identiteiten, maar ook goed zijn in het combineren en integreren van oude en nieuwe waarden, functies, identiteiten en technologieën.

 

Ik heb het Russische Instituut voor Stedelijke Ontwikkeling en de stad Vladivostok voorgesteld om te werken aan een leidende filosofie over de toekomst van Vladivostok. Wat voor soort stad wil Vladivostok worden? Welk soort stadsleven wil de stad aantrekken? Wat zijn de toekomstige drijfveren, de toekomstige bedrijven die van Vladivostok een succesvolle, competitieve, aantrekkelijke en veerkrachtige stad zullen maken? Moet Vladivostok echt uitbreiden naar de baai of is de herontwikkeling van de bestaande stad en de braakliggende terreinen een betere optie?

Naar mijn deskundige mening beschreef de voorgestelde stedelijke ontwikkelingsstrategie niet duidelijk en onvoldoende op welke wijze alle vele functies en identiteiten van Vladivostok (haven en transport, internationale handel, militair, industrie, binnenlands en internationaal toerisme, hoger onderwijs, visserij, …) in de toekomst zullen bijdragen aan een betere stad en een betere agglomeratie. Bovendien heb ik voorgesteld om aan een economische paragraaf te werken als een ‘reality check’. Het concept-stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Vladivostok gaat uit van toekomstige groei in bevolking, bedrijven, economie en financiën zonder enige vorm van rechtvaardiging.