Vijfentwintig jaar Nationaal Pakket Duurzame Stede(n)bouw

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden (1999) dat het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw – stedenbouw toen nog zonder “n” geschreven – is uitgebracht. Dit lijvige boekwerk is een gestructureerde bundeling van de kennis en ervaring die toen op het terrein van duurzame stedenbouw voorhanden was. Het pakket is bedoeld als hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties en de herontwikkeling van bestaande gebieden. Het doel van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw was om iedereen die bij het ontwerpen en ontwikkelen van stedelijke gebieden betrokken is een handreiking te geven over het zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen, ontwerpen en inrichten van de gebouwde omgeving. Na een kwart eeuw heeft Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw weinig aan actualiteit ingeboet.

SPREAD #514_GB&W_10 jaar Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw_Pagina_1SPREAD #514_GB&W_10 jaar Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw_Pagina_2

Duurzame stedenbouw is een terrein dat volop in ontwikkeling was en nog steeds is. Het is de vraag, vijfentwintig jaar na het opstellen en het uitgeven van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw, of de praktijk van het al dan niet duurzaam ontwikkelen, ontwerpen en inrichten van onze dorpen en steden is veranderd en of er andere en nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen. Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw licht tal van concrete maatregelen uitgebreid toe voor ontwerp en uitvoering op het gebied van energie, water, natuur en ecologie, verkeer en leefbaarheid. Het boek beoogt inzichtelijk te maken wat de duurzaamheidsconsequenties van de gemaakte keuzen zijn. Naast het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw zijn er destijds ook nationale pakketten ontwikkeld voor duurzame woning- en utiliteitsbouw en voor duurzame grond-, weg- en waterbouw.

Het pakket bestaat uit een procesdeel, een conceptendeel en een maatregelendeel. Het procesdeel van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw beschrijft op welke wijze ontwikkelingsprocessen ingericht kunnen worden op welke wijze kwaliteit en duurzaamheid bewaakt kunnen worden. Het conceptuele deel helpt de betrokkenen de stedenbouwkundige opgave helder te definiëren om vervolgens te komen tot een uitgebalanceerd ruimtelijk concept. Drie aspecten zijn daarin belangrijk: de onderlegger, de planstructuur en de milieutypen. Het deel met maatregelen diept de klassieke thema’s water, natuur en ecologie, verkeer, leefbaarheid en energie uit.

Lees verder (…) DOWNLOAD #514_GB&W_10 jaar Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw

Download het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw: DOWNLOAD #514_Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw

Het artikel ‘Tien jaar Nationaal Pakket Duurzame Stede(n)bouw’ is gepubliceerd in Gezond Bouwen & Wonen, nummer 1-2009, pagina 40-41.