1999-2005 KuiperCompagnons

Bij KuiperCompagnons (160 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Doetinchem, Assen, Veendam, Deventer, Ulft, Hoogeveen, Emmen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Tussen 1999 en 2004 was ik hoofd en leidinggevende van de vestiging in Arnhem met 35 medewerkers en daarmee lid van het managementteam van KuiperCompagnons. Overzicht van mijn loopbaan en bestuursactiviteiten, ontwerp- en adviesopdrachten voor KuiperCompagnons en ISOCARP en mijn publicaties, lezingen, presentaties, keynotes en workshops in de periode 1999 – 2005.

Loopbaan en Bestuursactiviteiten in 1999-2005

 • KuiperCompagnons, bureau voor stedenbouw, landschap en architectuur in Rotterdam en Arnhem, Nederland. Positie: hoofd van de vestiging Arnhem (1999 – 2004), senior stedenbouwkundige en adviseur duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (1999 – 2005)
 • Ingeschreven als stedenbouwkundige in het Architecten Register onder nummer 2.890201.001 (sinds 1989).
 • Voorzitter BNSP/NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Dit is een gezamenlijke werkgroep van leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, 1992 – 2013.
 • Projecteigenaar voor het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw namens de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), 1997 – 2001.
 • Bestuurslid (secretaris en penningmeester) van de Stichting Beursloge Projecten. Verantwoordelijk voor het boek Duurzame Stedenbouw, Perspectieven en Voorbeelden (Uitgeverij Blauwdruk) met een eerste oplage van 2.000 exemplaren in 2005 en een tweede oplage van 3.500 exemplaren in 2010, inclusief promotie- en kennisoverdrachtsactiviteiten, 2001 – 2012.

Plankaart Structuurvisie Hoogeveen 2015-2030, i.s.m. Ashok Bhalotra (hoofdontwerper), voor KuiperCompagnons, i.o.v. de gemeente Hoogeveen, 2004 – 2005.

Ontwerp- en Adviesopdrachten in 1999-2005 voor KuiperCompagnons

 • Lid van het kwaliteitsteam voor de nieuwbouwwijk Dichteren (2.500 woningen) in Doetinchem op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen, i.o.v. gemeente Doetinchem, 1999 – 2004.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van het DRU Industriepark (310 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 1999 – 2005.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van Hutten-Zuid (260 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 1999 – 2005.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor voor de herontwikkeling van de Schrijversbuurt (180 woningen) in Gendringen, i.o.v. Wonion, 2001 – 2005.
 • Masterplan Wilhelmina Ziekenhuis Assen i.s.m. Wytze Patijn (hoofdontwerper), stedenbouwkundig ontwerp, landschapsarchitectuur en architectuur, i.o.v. Wilhelmina Ziekenhuis Assen, 2001 – 2002.
 • Masterplan Psychiatrisch Ziekenhuis De Gelderse Roos in Wolfheze, stedenbouwkundig ontwerp en landschapsarchitectuur, i.o.v. De Gelderse Roos, 2002 – 2003.
 • Masterplan centrumgebied Veendam, integraal kader voor de herstructurering van het centrum i.o.v. gemeente Veendam, 2002 – 2003.
 • Verkennende schetsen voor de deelplannen Kloosterhout, Kloosterbos en Kloosterstede (totaal 600 woningen) voor de woonwijk Kloosterveen, i.o.v. gemeente Assen, 2002 – 2003.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en masterplan voor Buitenwoel en Tolweg, twee aan elkaar grenzende woonwijken met 600 en 200 woningen in Veendam en Muntendam, i.o.v. gemeente Veendam en gemeente Menterwolde, 2002 – 2005.
 • Ontwikkelingsvisie, masterplan, structuurplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor het centrum van Ulft, i.o.v. gemeente Oude IJsselstreek en i.s.m. MKB Reva en MKB Vastgoedplan, 2002 – 2005.
 • Notitie hoogbouw, toetsingskader voor hoogbouwinitiatieven i.o.v. gemeente Veendam, 2003.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en beeldkwaliteitplan voor het centrum van Klazienaveen, i.o.v. gemeente Emmen, i.s.m. MKB Reva, 2003 – 2005.
 • Voorontwerp Structuurplan Deventer, i.o.v. gemeente Deventer, 2003 – 2004.
 • Masterplan voor Europadorp, een nieuw dorp op de grens van Groningen en Niedersachsen i.o.v. de gemeente Bellingwedde (NL) en Rhede (D), 2003 – 2004.
 • Ontwikkelingsvisie Land van Wehl, woonwijk 400 woningen en 120 hectare regionaal bedrijventerrein, i.o.v. gemeente Doetinchem en de provincie Gelderland, 2003 – 2005.
 • Structuurvisie Hoogeveen 2015-2030, i.s.m. Ashok Bhalotra (hoofdontwerper), i.o.v. de gemeente Hoogeveen, 2004 – 2005.
 • Schetsontwerpen en nader uitwerken van 20 ontwikkellocaties (totaal 750 woningen), i.s.m. BMC Ruimte en i.o.v. gemeente Boskoop, 2004 – 2005.
 • Referentiekader Duurzame Stedelijke Ontwikkeling Gelderland, digitaal platform gebaseerd op het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw, i.o.v. Provincie Gelderland, 2004 – 2005.

Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van Hutten-Zuid (260 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 1999 – 2005.

Selectie van Publicaties, Lezingen, Presentaties, Keynotes en Workshops in 1999-2005

 • Publicatie: Martin Dubbeling en Martijn Kok. Integraal waterbeheer zet voet aan de grond, water verovert ruimtelijke plannen, in Gezond Bouwen & Wonen 2000-2, pagina 22-23, 2000.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Duurzame stedenbouw is een ontdekkingsreis, duurzame ruimtelijke ontwikkeling nog nauwelijks ontgonnen, in Gezond Bouwen & Wonen 2002-5, pagina 12-16, 2002.
 • Publicatie: Martin Dubbeling et al. Intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen, sleutels tot een nieuwe praktijk, Slotdocument Community of Practice Breedband. Rapportage voor Habiforum. BECO Groep in samenwerking met DHV Management Consultants, KuiperCompagnons en de Faculteit Techniek Bestuur en Management, TU Delft, 2003.
 • Geciteerd in: Bert Bukman. Een succesvol ontwerp kan veel verandering aan, kopstukken over duurzame stedenbouw, in de Blauwe Kamer 4-2003, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 58-61, 2003.
 • Geciteerd in: Martin Woestenburg. Het nieuwe dorp Europa, ontwerpers stellen grens tussen Groningen en Duitsland centraal, in de Blauwe Kamer 1-2004, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 20-29, 2004.
 • Publicatie: Martin Dubbeling et al. De wijk ontrafeld, waarderingsinstrument om fysiek ruimtelijke kwaliteiten van wijken in beeld te brengen. Onderzoek en rapportage voor het Directoraat Generaal Wonen, Ministerie VROM, 2004.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. N33, in de Veenkoloniale Volksalmanak, Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën, 16-2004, Veenkoloniaal Museum, pagina 139-140, 2004.
 • Publicatie: Femke Adriaens, Martin Dubbeling et al. Duurzame Stedenbouw, Perspectieven en Voorbeelden (Sustainable Urban Design, Perspectives and Examples), Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, 2005.
 • Workshop: Low Cost Housing and Urban Agriculture in Kampala, in samenwerking met de Makerere University of Kampala en de McGill University of Montreal, Uganda, 2005.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Schetsen aan de toekomst van de Veenkoloniën, in de Blauwe Kamer 4-2005, pagina 19, 2005.