Martin Dubbeling

Als gepassioneerde stedenbouwkundige, ruimtelijk strateeg, gebiedsontwikkelaar en adviseur duurzame ontwikkeling ben ik betrokken bij het organiseren en uitvoeren van complexe opgaven in het stedelijk en landelijk gebied. Ik ben generalist en adviseur op het gebied van proces- en projectmanagement en het herontwikkelen, duurzaam ontwerpen en inrichten van onze landschappen, dorpen en steden.

Provincie Groningen (2024-heden)

Bij de provincie Groningen werk ik als senior strategisch beleidsmedewerker in de rol van regisseur-verbinder bij het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en ben ik betrokken bij het NOVEX gebied Regio Groningen Assen.

Gemeenten Delfzijl, Eemsdelta en Almelo (2018-2024)

In dienst bij de gemeente Eemsdelta, de samenvoeging van Delfzijl, Appingedam en Loppersum, werkte ik aan de herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. In deze rol was ik verantwoordelijk voor ontwerp -en visieworkshops, verkavelingsstudies en verkavelingsschetsen, stedenbouwkundige plannen, beeldkwaliteitsplannen, het begeleiden van bestemmingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen, en leverde ik bijdragen aan bewonersinitiatieven en externe communicatie. Bij de gemeente Almelo was ik interim stedenbouwkundige bij de Eenheid Stedelijke Ontwikkeling voor de binnenstad van Almelo. Daarnaast was ik kwartiermaker van de actualisatie van de Omgevingsvisie van de gemeente Almelo.

‘Visie op Ruimte’ en ‘Connecting Cities’ (2013-heden)

Als zelfstandige werk ik onder de bedrijfsnamen ‘Visie op Ruimte’ in Nederland en ‘Connecting Cities’ in het buitenland. Deze activiteiten staan nu op een laag pitje. Ik was eindverantwoordelijk voor de advies-, ontwerp- en onderzoekstrajecten voor provincies, steden en marktpartijen in Europa en Azië. Verder heb ik als gastdocent lesgegeven en ontwerp weken georganiseerd op universiteiten in Nanjing en Wuhan.

ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners (2011-2021)

Voor ISOCARP (10 medewerkers) was ik als programmamanager (Vice President) Urban Planning Advisory Teams (2011-2018) verantwoordelijk voor het initiëren, organiseren, indelen en leiden van workshops, missies, en seminars voor UN-Habitat en United Nations Development Programme en voor steden en overheden in Singapore, China, Rusland, Zuid-Afrika, Palestina, Gaza en Noorwegen. Tussen oktober 2018 en november 2021 was ik voorzitter (President/CEO/CFO) van (de vereniging) ISOCARP en een van de drie directeuren (CFO) van (de stichting) ISOCARP Institute, Centre for Urban Excellence. In dit projectbureau zijn alle zakelijke activiteiten van ISOCARP ondergebracht, waaronder meerjarige EU H2020 onderzoeksprojecten.

SAB Strategie en Ontwerp en SAB Adviseurs in Ruimtelijke Ontwikkeling (2006-2012)

Bij SAB (120 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken en transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Bolsward, Emmen, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Venray, Tiel, Houten, Den Haag en voor de Provincie Utrecht. Tussen 2006 en 2010 was ik teamleider van acht medewerkers bij SAB Strategie en Ontwerp, gericht op het inspelen op nieuwe markten, nieuwe thema’s en het werken voor nieuwe opdrachtgevers.

KuiperCompagnons, Bureau voor Stedenbouw, Architectuur en Landschap (1999-2005)

Bij KuiperCompagnons (160 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Doetinchem, Assen, Veendam, Deventer, Ulft, Hoogeveen, Emmen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Tussen 1999 en 2004 was ik hoofd en leidinggevende van de vestiging in Arnhem met 35 medewerkers en daarmee lid van het managementteam van KuiperCompagnons.

BügelHajema Adviseurs, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Milieu (1993-1999)

Bij BügelHajema Adviseurs (100 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Arnhem, Doetinchem, Culemborg, Assen, Wageningen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Provincie Noord-Brabant. Tussen 1997 en 1999 was ik lid van het directieteam (1997-1999) met de portefeuilles Financiën en Vakontwikkeling.

Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft (1990-1993)

Na de invoering van het Probleem Gestuurd Onderwijs ben ik aangesteld als deeltijds gastdocent voor eerste- en tweedejaars studenten. Als gastdocent heb ik lesgegeven aan groepen van 20 studenten in de ‘blokken’ Stad, Gebouw, Regio en Integratie van Milieu Aspecten in de Gebouwde Omgeving.

Appel, Bureau voor Stedenbouw en Architectuur (1985-1993)

Tijdens mijn studie in Delft ben ik samen met een vennoot een eigen onderneming gestart met als doel het uitvoeren van uitbesteed en gedetacheerd werk voor en bij advies- en ontwerpbureaus in Delft en Rotterdam. Na mijn afstuderen (1988) heb ik gewerkt als adviseur duurzame stedelijke ontwikkeling aan projecten in onder andere Emmen, Zwolle en Heerenveen.

© 2024 - Martin Dubbeling