Artikel ‘Na de olie’ in de Blauwe Kamer

Nederland loopt achter in het gebruik van duurzame energie. Hoewel er allerlei technieken voorhanden zijn, ontbreekt het bij de veel ontwerpers, beleidsmakers en consumenten aan het besef dat het roer om moet – en snel. Dat kan alleen door ook ruimtelijk ingrijpende maatregelen te nemen. Een rondgang langs deskundigen: ‘De werkelijke oplossing ligt in de stad zelf. Daar moet het energiegebruik worden teruggedrongen en daar moeten de innovaties plaatsvinden.’SPREAD #501_Blauwe Kamer_Na de olie

Nederland staat voor grote uitdagingen: het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het versterken van de economie en het toekomstbestendig maken van het land. Toekomstbestendige steden zijn bestand tegen de verwachte stijging van de zeespiegel en verandering van het klimaat, stoten minder broeikasgassen uit, en zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze opgave heeft grote gevolgen voor de inrichting en de ordening van Nederland.

Lees verder (…) DOWNLOAD #501_Blauwe Kamer_Na de olie

Het artikel ‘Na de olie’, is gepubliceerd in de Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, nr. 5/2012, pagina 48-53.