1993-1999 BügelHajema Adviseurs

Bij BügelHajema Adviseurs (100 medewerkers) was ik senior adviseur en stedenbouwkundige en werkte ik aan onderzoeken, transformatie opgaven, structuurvisies, centrumgebieden en uitbreidingswijken in onder andere Arnhem, Doetinchem, Culemborg, Assen, Wageningen en voor het Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Provincie Noord-Brabant. Tussen 1997 en 1999 was ik lid van het directieteam (1997-1999) met de portefeuilles Financiën en Vakontwikkeling. Overzicht van mijn loopbaan en bestuursactiviteiten, ontwerp- en adviesopdrachten voor BügelHajema Adviseurs en een samenvatting van mijn publicaties, lezingen, presentaties, keynotes en workshops in de periode 1993 – 1999.

Loopbaan en Bestuursactiviteiten in 1993-1999

 • BügelHajema Adviseurs, bureau voor ruimtelijke ordening en milieu, in Assen, Leeuwarden en Amersfoort, Nederland. Positie: stedenbouwkundige en adviseur duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (1993 – 1999), directeur financiën en vakontwikkeling (1997 – 1999).
 • Ingeschreven als stedenbouwkundige in het Architecten Register onder nummer 2.890201.001 (sinds 1989).
 • Voorzitter BNSP/NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Dit is een gezamenlijke werkgroep van leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, 1992 – 2013.
 • Projecteigenaar voor het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw namens de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), 1997 – 2001.

Beeld eerste fase van Lanxmeer in Culemborg, mogelijk gemaakt door gebiedsvisie, masterplan en bestemmingsplan. 

Ontwerp- en Adviesopdrachten in 1993-1999 voor BügelHajema Adviseurs

 • Lid van het kwaliteitsteam voor de nieuwbouwwijk Dichteren (2.500 woningen) in Doetinchem op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen, i.o.v. gemeente Doetinchem, 1993 – 1999.
 • Nota van Ambities voor de VINEX locatie Schuytgraaf, i.o.v. de gemeente Arnhem, 1993 – 1994.
 • Ontwerp voor de woonwijk Daalkampen (400 woningen) in Borger, i.o.v. gemeente Borger, 1993 – 1994.
 • Onderzoek naar Zuinig Ruimtegebruik in Brabantse Kernen, i.o.v. Provincie Noord-Brabant en Ministerie VROM, 1993 – 1995.
 • Ontwerp voor uitbreiding van de woonwijk Alteveer (400 woningen) in Ommen, i.o.v. gemeente Ommen, 1994 – 1995.
 • Lid van het kwaliteitsteam voor de nieuwbouwwijk Kerkelanden (1.200 woningen) in Wijchen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen, i.o.v. gemeente Wijchen, 1994 – 1999.
 • Gebiedsvisie en schetsontwerp VINEX locatie Vroonermeer-Zuid, i.s.m. Bureau Wissing en i.o.v. gemeente Alkmaar en gemeente Langedijk, 1995 – 1996.
 • Gebiedsvisie, masterplan en bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Lanxmeer i.o.v. gemeente Culemborg, 1995 – 1998.
 • Organisatie, coördinatie en juryrapport meervoudige architectuur opdracht duurzaam bouwen en wonen Mayersloot West, gemeente Langedijk, 1995 – 1996.
 • Meervoudige opdracht locatie Rustenburg (350 woningen) in Wageningen, i.s.m. Joachim Eble Architectur, Tübingen, en i.o.v. BEMOG Projectontwikkeling, 1997 – 1998.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van het DRU Industriepark (310 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 1997 – 1999.
 • Ontwikkelingsvisie, stedenbouwkundig plan en supervisor van Hutten-Zuid (260 woningen) op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en architectuur, i.o.v. de gemeente Oude IJsselstreek, 1997 – 1999.
 • Nota van Ambities voor de VINEX locatie Delflanden, i.o.v. gemeente Emmen en Novem, Nederlandse maatschappij voor energie en milieu, 1998.
 • Stedenbouwkundig ontwerp, beeld- en milieukwaliteitplan en supervisie architectuur herontwikkelingslocatie Slijpkruik (40 woningen), i.o.v. gemeente Ede, 1998 – 1999.

Luchtfoto van de Vinex-locatie Vroonermeer-Zuid, links op het grondgebied van Alkmaar en rechts op grondgebied van Langedijk. De Gebiedsvisie en schetsontwerp zijn de aanleiding geweest voor een grenscorrectie tussen de twee gemeenten. De grens tussen de twee gemeenten liep oorspronkelijk oost-west, dwars over het terrein. Nu loopt de grens in de lengterichting van de Vinex-locatie.

Publicaties, Lezingen, Presentaties, Keynotes en Workshops in 1993-1999

 • Publicatie: Martin Dubbeling. Milieubewust bouwen en wonen in Groningen, brochure in opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de gemeente Groningen, 1993.
 • Publicatie: Martin Dubbeling en Claudia Bouwens. Is Nederland rijp voor duurzaam bouwen?, De eerste ervaringen, Het Experiment, De Consolidatie, Overzicht 1986-1995, in themanummer Duurzaam Bouwen, Bouw 2/1993, pagina 7-23, 1993.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Reader Lesdag Stedelijke Ecologie, Faculteit Bouwkunde TU Delft, Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen en Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie, 1993.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Hoe geven wij de ruimte duurzaam vorm?, in Bouw 6/1993, pagina 9-13, 1993.
 • Publicatie: Martin Dubbeling (red.). Wijken voor de Natuur, brochure voor het Nederlandse Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE), 1993.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Begroeide daken, ervaringen en aanbevelingen, brochure voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in de reeks SEV Expidemo uitgaven, 1994.
 • Publicatie: Claudia Bouwens en Martin Dubbeling. Kortstondige ecotrend of duurzame kwaliteitsomslag? Duurzaam bouwen en woonwijken: analyse en overzicht, Bouw 5-6/1994, pagina 34-43, 1994.
 • Publicatie: Claudia Bouwens en Martin Dubbeling. Ecologie met allure brengen, interview met architect-stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, in Bouw 5-6/1994, pagina 56-57, 1994.
 • Publicatie: Martin Dubbeling, Ton Herfkens en Jan Plat. Zuinig Ruimtegebruik in Brabantse Kernen, onderzoek en rapportage voor Provincie Noord-Brabant en Ministerie VROM, 1995.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Klune nei De Kimen, duurzaam bouwen en wonen in Heerenveen, Brochure voor de gemeente Heerenveen, provincie Friesland en NUON, 1995.
 • Publicatie: Martin Dubbeling en Wil Zonneveld (red.). Visie Ecopolis en de Strategie van de Twee Netwerken. Rapport voor de Rijksplanologische Dienst, 1996.
 • Publicatie: Martin Dubbeling (red.). Duurzaam Stedelijk Beheer, Hoofdstuk B6 in het losbladig handboek Stedelijke Beheer, Vuga Uitgeverij, 1996.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Duurzame stedebouw als variatie op milieuthema’s, in Gezond Bouwen & Wonen 1996-2, pagina 17-19, 1996.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Duurzaam Bouwen, samen met uw architect, brochure in de reeks Duurzaam Bouwen, Fundamenteel Beter, voor het Ministerie VROM en de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering de Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten BNA, 1996.
 • Publicatie: Dirk Bolt en Martin Dubbeling. Ruimtelijke strategieën voor een duurzame woonwijk, in Gezond Bouwen & Wonen 1996-5, pagina 58-59, 1996.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. Duurzaam bouwen onder architectuur in Dichteren, brochure i.o.v. de gemeente Doetinchem, 1997.
 • Geciteerd in: Erik Riensema. Duurzaam Bouwen bepalende factor bij winnend ontwerp Wageningse prijsvraag, in Gezond Bouwen & Wonen 1998-3, pagina 24-28, 1998.
 • Geciteerd in: Erik Riensema. ‘Duurzaam bouwen komt op het schaalniveau waar het hoort’, in Gezond Bouwen & Wonen 1998-5, pagina 26-27, 1998.
 • Publicatie: Martin Dubbeling en Hermien Kerperien. Nieuw instrument voor duurzame planontwikkeling, hoe Ede beeldkwaliteit en duurzaamheid integreert, in Gezond Bouwen & Wonen 1999-6, pagina 16-17, 1999.
 • Publicatie: Martin Dubbeling. IJzersterk, DRU-terrein in Ulft, in Bouw 6/1999, pagina 17, 1999.