Blauwe strategie voor de Shan Nan regio

Connecting Cities heeft samen met een team van overwegend Nederlandse experts in een week tijd een strategie ontwikkeld en aan advies uitgebracht voor de Shan Nan regio. Enkele maanden na het werkbezoek aan de regio is een eerste rapportage opgeleverd. Deze rapportage beschrijft de analyse van de opgave en de strategie voor de Shan Nan regio. Deze strategie bestaat uit drie onderdelen. Integraal waterbeheer en cultuurhistorie zijn cruciaal voor de wateropgave. Transit Oriented Development en ruimtelijke kwaliteit moeten concurreren met de snel groeiende automobiliteit. Nieuwe en duurzame economische impulsen voegen waarden toe aan de overheersende textielindustrie. Het is lastig te zeggen welke onderdelen het meest belangrijk zijn.#201-d

 

Het gebied heeft een acute wateropgave en een stevig mobiliteitsprobleem. Delen van het verstedelijkte gebied staan tijdens de regentijd met enige regelmaat een meter onder water omdat het oude watersysteem in het gebied is verwaarloosd. Het snel verstedelijkende gebied heeft meer trekken van ‘het echte China’. Het transportsysteem in het gebied is een volledige chaos. Er is nagenoeg geen openbaar vervoer. Zwaar vrachtverkeer, busjes, auto’s, motoren, allerhande vormen van primitief gemotoriseerd verkeer en een paar waaghalzen op de fiets en perst zich hortend en stotend door een paar brede trunk roads dwars door de nieuwe steden naar de bruggen over de rivier. De rapportage pleit voor het maken van heldere keuzes: zorgen voor meer waterberging, door het kanalensysteem te herstellen, inzetten op gescheiden verkeerssystemen, Bus Rapid Transit, het aanleggen van metrolijnen naar Shantou en de introductie van geavanceerde glastuinbouw als nieuwe industrie én als schakel in de water- en energie kringlopen. Zo’n beetje alle topsectoren van Nederlandse bodem komen in de rapportage voor.

#202-x

De bevindingen van de Nederlandse experts zijn voor drie locaties in de regio verder uitgewerkt: de transformatie van Si-He, het herstel van het watersysteem van Hua-Yao en het openbaar vervoersknooppunt van Xia-Shan. Meer informatie is te vinden op www.connectingcities.eu

Opdrachtgevers: Universiteit van Nanjing en Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Auteurs: Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij Connecting Cities, Govert Geldof, waterexpert bij Geldof c.s., Richard ter Avest, verkeerskundige bij GoudappelCoffeng, Wouter Vos, landschapsarchitect bij KuiperCompagnons, Brechtje Spreeuwers, architecte en sinologe bij Go West Project, Sébastien Goethals, architect en expert op het gebied van stadslandbouw bij Urban Stream, Ric Stephens, deskundige op het gebied van community planning bij Stephens Planning & Design.