Publicaties, keynotes en onderwijs in 2000-2009

In het eerste decennium van deze eeuw was ik vol aan het werk met projecten in Nederland. Eerst bij KuiperCompagnons en later voor SAB. Parallel aan het werk voor beide bureaus was ik actief als voorzitter van de BNSP/NVTL werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Dit was het gemeenschappelijke initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschapsarchitectuur (NVTL). De beide beroepsverenigingen waren gevraagd om een vervolg te geven aan Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (1999) in de vorm van twee uitgaven van het Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw (2005 en 2010). Veel van de uitnodigingen voor publicaties, columns op websites, workshops en gastcolleges in Delft, Tilburg en Deventer kwamen voort uit de publiciteit rondom het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw. In deze periode maakte ik mijn eerste voorzichtige stappen met presentaties en publicaties op congressen buiten Nederland van IFLA en IFHP in Lille en Kopenhagen. Met name het ISOCARP netwerk was buitengewoon uitnodigend en behulpzaam, met enerverende congressen in Bilbao, Istanbul, Antwerpen, Dalian en Porto.

Publicaties in het Nederlands 2000-2009

 • De duurzame stad komt eraan, Martin Dubbeling, Marjo van Lierop, Michaël Meijer, essay in de Blauwe Kamer 6-2009, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 52-55, 2009.
 • De duurzame stad is van alle tijden, Martin Dubbeling, column op HollandDoc, De Eeuw van de Stad (VPRO) en de weblog van Duurzaam Gebouwd, juli 2009.
 • Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw, Martin Dubbeling, column op de weblog van Duurzaam Gebouwd, juli 2009.
 • Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Martin Dubbeling, column op de weblog van Duurzaam Gebouwd, juli 2009.
 • Op weg naar Low Carbon Cities, vele wegen leiden naar Kopenhagen, Martin Dubbeling, in Gezond Bouwen & Wonen 2-2009, pagina 10-15, 2009.
 • Duurzame projecten door voorbeeldige processen, Martin Dubbeling, column op de weblog van Duurzaam Gebouwd, mei 2009.
 • Tien jaar National Pakket Duurzame Stede(n)bouw, Martin Dubbeling, in Gezond Bouwen & Wonen 1-2009, pagina 40-41, 2009.
 • Stedenbouw als sleutel naar een duurzame samenleving, Martin Dubbeling, column op de weblog van Duurzaam Gebouwd, april 2009.
 • Proeftuin Drenthe: Assen, Hoogveen en Emmen herwaarderen hun identiteit, Martin Dubbeling en Rob van der Wijst, in de Blauwe Kamer 5-2006, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 32-41, 2006.
 • ISOCARP inspecteurs pleiten voor visie op luchthaven Schiphol, Martin Dubbeling, in de Blauwe Kamer 2-2006, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, pagina 16-17, 2006.
 • Vlucht Naar Voren, Alternatief voor de snelweg door het Gein, Martin Dubbeling, in Architectuur Lokaal 2006-53, pagina 14-15, 2006.
 • Schetsen aan de toekomst van de Veenkoloniën, Martin Dubbeling, in de Blauwe Kamer 4-2005, pagina 19, 2005.
 • Duurzame Stedenbouw, Perspectieven en Voorbeelden (Sustainable Urban Design, Perspectives and Examples), Femke Adriaens, Martin Dubbeling et al., Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen, 2005.
 • N33, Martin Dubbeling, in de Veenkoloniale Volksalmanak, Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën, 16-2004, Veenkoloniaal Museum, pagina 139-140, 2004.
 • De wijk ontrafeld, waarderingsinstrument om fysiek ruimtelijke kwaliteiten van wijken in beeld te brengen, Martin Dubbeling, Ben Franken, Wanda Verstegen en Liuk van der Zee, onderzoek en rapportage voor het Directoraat Generaal Wonen, Ministerie VROM, 2004.
 • Intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen, sleutels tot een nieuwe praktijk, Martin Dubbeling et al, Slotdocument Community of Practice Breedband. Rapportage voor Habiforum. BECO Groep in samenwerking met DHV Management Consultants, KuiperCompagnons en de Faculteit Techniek Bestuur en Management, TU Delft, 2003.
 • Duurzame stedenbouw is een ontdekkingsreis, duurzame ruimtelijke ontwikkeling nog nauwelijks ontgonnen, Martin Dubbeling, in Gezond Bouwen & Wonen 2002-5, pagina 12-16, 2002.
 • Integraal waterbeheer zet voet aan de grond, water verovert ruimtelijke plannen, Martin Dubbeling en Martijn Kok, in Gezond Bouwen & Wonen 2000-2, pagina 22-23, 2000.

Publicaties in het Engels 2005-2009

 • The Netherlands 2020, Boundless Policies towards Low Carbon Regions and Cities, Martin Dubbeling and Michaël Meijer, in ISOCARP Review 05 Low Carbon Cities, Chris Gossop and Fernando Brandão Alves (ed.), Routledge, page 58-79, 2009.
 • Towards Low Carbon Cities, Martin Dubbeling and Michaël Meijer, in ‘Scape 2-2009, the international magazine for landscape architecture and urbanism, page 40-45, 2009.
 • Stadtumbau Niederlande, Thesen der Expertenbefragung zu 2010, Martin Dubbeling, Michaël Meijer, Stefan Netsch, in Planerin Fachzetschrift für Stadt-, Regional- und Landesplanung, page 55-56, 2008.
 • Mind the gap between theory and practice, Martin Dubbeling, in ‘Scape 2-2008, the international magazine for landscape architecture and urbanism, page 10-11, 2008.
 • Der Weg nach Nieuw-West, Stadtumbau unter Wachtumsbedingungen in Amsterdam, Martin Dubbeling, Stefan Netsch, in Bauwelt 28-29.07, page 26-37, 2007.
 • NL2010: An Assessment of Urban Renewal and Sustainable Development in The Netherlands, Martin Dubbeling, Michaël Meijer and Stefan Netsch, one of the selected papers of the 43rd ISOCARP Congress Urban Trialogues: Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects, Antwerp 2007.
 • SUD2010: Sustainable Urban Design in The Netherlands, Martin Dubbeling and Michaël Meijer, paper presented at the 51st IFHP World Congress Futures of Cities, Copenhagen 2007.
 • ISOCARP’s Urban Trialogues, Martin Dubbeling, in ‘Scape 1-2007, the international magazine for landscape architecture and urbanism, page 10-11, 2007.
 • Sustainable Urban Design, Perspectives and Examples, Femke Adriaens, Martin Dubbeling et al., Blauwdruk Publishers, Wageningen, 2005.

Keynotes en presentaties 2005-2009

 • Low Carbon Cities, Kopenhagen uitgelegd, Vakdebat Vitale Stad, Den Haag, 10 December 2009.
 • Rapporteur to and member of the 45th ISOCARP Congress Team Congress Low Carbon Cities, Porto, Portugal, 18-22 October 2009.
 • Initiating and moderating: Technical Seminar Sustainable Urban Design, 45th ISOCARP Congress Low Carbon Cities, Porto, Portugal, 18-22 October 2009.
 • Paper presentation: SUD2010: Sustainable Urban Design in The Netherlands, Martin Dubbeling and Michaël Meijer, 51st IFHP World Congress Futures of Cities, Copenhagen, 23-27 September 2007.
 • Paper presentation: NL2010: An Assessment of Urban Renewal and Sustainable Development in The Netherlands, 43rd ISOCARP Congress Urban Trialogues: Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects, Antwerp, 19-23 September 2007.
 • Case Study Presentation: Sustainable Urban Design in the Netherlands, Projets Urbains Haute Qualité Environnementale et problématique de l’eau Pays-Bas, Deuxième Assises Européennes du Paysage, Protegers La Planete, le project du paysage, Federation Française du Paysage, Fondation Européenne pour l’Architecture du Paysage, International Federation of Landscape Architects (IFLA), Lille, France, 31 May-02 June 2006.
 • Workshop Low-Cost Housing and Urban Agriculture in Kampala, Uganda, City Council of Kampala, Makerere University of Kampala, McGill University of Montreal and ETC Foundation, Kampala, Uganda, 24-28 January 2005.

Onderwijsactiviteiten 1990-2009

 • Guest lecture: Sustainable Urban Development, Energy and Sustainable Development, International Summer School, University of Oslo, Norway, 23 July 2009.
 • Gastcollege: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, in het kader van de Roadshow Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw, Academie van Bouwkunst Tilburg, 01 December 2009.
 • Gastcollege: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, in het kader van de Roadshow Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw, Saxion Hogeschool Deventer, 10 September. 2008.
 • Gastcollege: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, in het kader van de Roadshow Voorbeeldenboek Duurzame Stedenbouw, Faculteit der Bouwkunde, TU Delft, 09 Oktober 2007.
 • Faculteit der Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, gastdocent voor eerste- en tweedejaars studenten. Lesgegeven aan groepen van 20 studenten in de ‘blokken’ Stad, Gebouw, Regio en Integratie van Milieu Aspecten in de Gebouwde Omgeving (IMAGO) 1990-1993.