Advies over de reconstructie van Si-He

Si-He is een dorp dat al in de Song Dynastie bekend stond als de woonplaats van de dichter Zhou Dunyi (1017-1073), geroemd van zijn ode aan de lotus. Het dorp heeft van oudsher een zeer nauwe relatie met het stelsel van kreken en rivieren. Gaandeweg is het dorp uitgebreid en met landwegen ontsloten. De snel oprukkende en spontane verstedelijking heeft als gevolg gehad dat groene gebieden en zelfs oppervlaktewater plaats hebben gemaakt voor woningbouw, wegen en parkeerplaatsen. De directe omgeving van Si-He heeft met regelmaat te kampen met stevige overstromingen in de regentijd.

#203-c

De transformatie van Si-He dient een aantal doelen: het opwaarderen van de vervallen oude dorpskern, het herstellen van de waterlopen, het maken van ruimte voor waterberging en het verbeteren van de groene openbare buitenruimte. De combinatie van ingrepen in Si-He moet het dorp toekomstbestendig en economisch vitaal maken.#203-a

Door de waterlopen te herstellen, de dorpskern weer terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vorm als nederzetting op een eiland in de rivier, krijgt de rivier de functie van primaire waterberging terug. Het combineren van secondaire waterberging en het aanleggen van een doorlopende groenstructuur biedt Si-He nieuwe impulsen voor het opknappen en opnieuw gebruiken van cultuur historisch erfgoed.#203-map1

Si-He is een van de vele oudere en vervallen dorpen in de regio. Het behoud en herstel van deze dorpen is belangrijk voor het voortbestaan van de culturele identiteit van de streek. Daarbij gaat het niet alleen om de afzonderlijke of groepen van woningen, maar zeker ook om de relaties en verbindingen tussen de opeenvolgende dorpen die als kralen in een ketting langs de kreken en rivieren liggen.#203-map2

De casestudy naar Si-He maakt duidelijk dat voor een verdere verstedelijking van het gebied, het behoud en herstel van de doorgaande groene ruimten en de opwaardering van het watersysteem essentieel is. De casestudy maakt ook inzichtelijk dat hiervoor ook woningen plaats moeten maken voor primaire en secondaire waterberging.#203-map3

De transformatie van Si-He is een van de drie case studies die naar aanleiding van de bevindingen van de Nederlandse experts door Connecting Cities voor de Shan Nan regio zijn uitgewerkt. De andere twee case studies zijn het herstel van het watersysteem van Hua-Yao en het TOD-knooppunt van Xia-Shan. Meer informatie is te vinden op www.connectingcities.eu.#203-map4

Opdrachtgevers: Universiteit van Nanjing en Shantou Urban and Rural Planning Bureau. Experts: Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij Connecting Cities, m.m.v. Koen Schrauwen, landschapsontwerper bij LandScope.